Danska – rekorden delež zelene elektrike; dileme izpustov CO2

četrtek, 11. avgust 2022
 
 
Po podatkih Green Power Denmark se je v prvih šestih mesecih 2022 delež zelene energije v porabi električne energije na Danskem povečal na 53,3 %, kar je največ doslej in nekoliko več kot leta 2020, ko je znašal 52,9 %.
 
Rekord je bil postavljen na podlagi rekordno visoke proizvodnje električne energije iz vetrnih turbin in sončnih celic, ki so v omrežje poslale skupaj 10,9 teravatnih ur elektrike oz. 12 % več kot leta 2020.
 

Kako bo Danska dosegla cilj zmanjšanja izpustov CO2?

V analizi Green Power Denmark, ki je bila predstavljena spomladi, je ocena, da bi Danska morala do leta 2030 potrojiti proizvodnjo zelene električne energije na 104 teravatnih ur, če bo želela zmanjšati izpuste CO2 za 70 %.
 
Za uresničitev tega cilja v celoti pa bo potrebno izpeljati ambiciozne načrte Power-to-X, ki bodo omogočili, da bo Danska postala neto izvoznica električne energije.
 

Za nekatera velika danska podjetja velik izziv

Ne glede na tako rekordno proizvodnjo zelene električne energije in ambicioznemu cilju zelenega prehoda ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, se nekatera velika danska podjetja, združena pod okriljem Green Power Denmark, soočajo z resnimi problemi iskanja rešitev za doseganje zastavljenih ciljev.
 
Eno od teh je tudi energetski velikan Ørsted (delno v državni lasti), ki ima za cilj zmanjšanje emisij CO2 za 98 % še pred letom 2025. Poročilo Danske agencije za energijo navaja, da je Ørsted v letih 2019-2021 povečal emisije CO2 iz lastnih dejavnosti za 16 %.


Foto: Ørsted

Vse emisije se ne registrirajo

Poročilo razkriva, da medtem ko Danska uradno izpušča vedno manj CO2, se do 15 % emisij, tistih, ki se proizvedejo z uporabo biomase, ne registrira.
 
Številne elektrarne so premog zamenjale z lesom, lesnimi sekanci, lesnimi paleti in slamo, vendar po mnenju strokovnjakov to podnebju ni koristilo, pravzaprav ravno nasprotno. Vodstvo Ørsteda v izjavah za javnost izraža še vedno močno zavezanost zastavljenih ciljev ogljične nevtralnosti do leta 2025.


Pripravila:
Milena Stefanović Kajzer
Veleposlaništvo Republike Slovenije Kopenhagen
 
 
Preberite tudi:
 
Rekordni dobički danskega podjetja Maesk

Globalni trendi na področju zelene tehnologije

 
Priložnosti na danskem trgu za slovenska podjetja