Egiptovska vlada je sprejela 22 novih ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja

torek, 06. junij 2023
 

22 ukrepov, namenjenih spodbujanju naložb v različnih sektorjih

Egiptovska vlada je odobrila nov sveženj spodbud in upravnih reform, namenjenih izboljšanju poslovnega okolja in privabljanju več tujih naložb.

Namen teh ukrepov je zasebnemu sektorju omogočiti večjo vlogo v gospodarstvu in povečati njegov prispevek k egiptovskemu izvozu.

Vrhovni investicijski svet je na prvi seji sprejel 22 ukrepov, namenjenih spodbujanju naložb v različnih sektorjih.

Ukrepi vključujejo znižanje stroškov ustanavljanja novih podjetij, omejevanje omejitev njihovega ustanavljanja, olajšanje lastništva zemljišč, razširitev izdaje zlate licence, ter zagotavljanje integriranega in konkurenčnega paketa spodbud in zmogljivosti v kmetijskem, industrijskem in energetskem sektorju, v zvezi s proizvodnjo zelenega vodika.

O tem, kako si Egiptovska vlada prizadeva za spodbujanje naložbenih priložnosti v obnovljivo energijo in zelena goriva, smo pisati tudi v tem prispevku.

Ukrepi med drugim vključujejo:
 
  • spremembo zakona o naložbah iz leta 2017, ki tistim industrijam, ki temeljijo na zemeljskem plinu, omogoča delovanje v prostih conah
  • določitev 10 dnevnega maksimalnega roka za odobritev projektov
  • razširitev upravičenosti do zlatih licenc po hitrem postopku
  • ustanovitev vladne enote, zadolžene za objavo rednih podatkov o podjetjih v državni lasti
  • odprava omejitev pravic tujih investitorjev do uvoza materialov
  • zagotavljanje, da tuji vlagatelji ne bodo več deležnih samovoljnih pristojbin
  • pospešitev postopka dodeljevanja rabata na DDV
  • poenostavitev sistema prenosa dobičkov na holdinge in hčerinske družbe, da bi se izognili pojavom dvojnega obdavčevanja
  • krepitev pristojnosti gospodarskih sodišč
  • zadolžitev Mednarodne finančne korporacije, povezane s Svetovno banko, da imenuje svetovalca za pripravo dokumenta naložbene strategije za Egipt.

 
Napovedi novih naložb v Egipt v prihodnjih letih 

EIU napoved

Tisto, kar je doslej zadrževalo velik program privatizacije, je upravljanje menjalnega tečaja. Egiptovska centralna banka se je upirala pritisku trga na devalvacijo, zaradi česar tuji vlagatelji nimajo zaupanja v nakup egiptovskega premoženja. Zaradi pomanjkanje deviz je prihajalo do zamud tudi pri plačilih za bistvene uvožene dobrine, kot je pšenica.

V prihodnjih tednih EIU pričakuje devalvacijo s 30,9 EGP za 1 USD na približno 35 EGP za 1 USD, kar je bistvenega pomena za ponovno vzpostavitev IMF programa.

Obsežen nabor teh predlogov odraža obseg težav, s katerimi se soočajo vlagatelji, ne glede na tečajna tveganja.

EIU ocenjuje, da je glavni problem pomanjkanje deviz, saj so nacionalni prihranki Egipta daleč od tistega, kar je potrebno za pospešitev naložb.

Ob predpostavki, da bo prišlo do devalvacije, EIU napoveduje, da bodo neposredne tuje naložbe v Egipt v letih 2023 - 2024 v povprečju znašale 4 % BDP na leto.
 

Napovedi egiptovske vlade

Egiptovska vlada napoveduje, da bo Egipt v proračunskem letu 2023-2024 prejel za 1,65 trln EGP ali približno 50,7 mlrd EUR novih neposrednih tujih naložb.

Zasebni sektor je že pridobil levji delež glede na velikost podjetij, število zaposlenih in zaposlitvene možnosti.

Egipt ima 3,75 mio podjetij v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo 79 % celotne delovne sile in predstavljajo 75 % BDP. Problem zasebnega sektorja v Egiptu je v tem, da več kot 50 % predstavlja neformalni sektor, 60 % enot zasebnega sektorja pa se ukvarja s trgovino na debelo in drobno.

Zato namerava vlada v proizvodnih sektorjih, kot sta industrija in kmetijstvo, bolj podpirati dejavnost zasebnega sektorja.
 


Viri: Factiva, Economist Intelligence Unit, Forbes

 

Preberite tudi:

Globalni trendi na področju zelene tehnologije
 
Priložnosti na egiptovskem trguZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: