Estonija in Latvija načrtujeta skupni projekt vetrne energije v Riškem zalivu

sreda, 05. avgust 2020
Estonija in Latvija nameravata zbrati sredstva EU za skupni projekt vetrnih elektrarn v Riškem zalivu. Projekt, katerega namen je zgraditi vetrno elektrarno z visoko zmogljivostjo od 700 do 1.000 MW, bodo predvidoma pripravili do leta 2030. Sredstva za pripravljalna dela in infrastrukturo naj bi črpali s pomočjo instrumenta za povezovanje Evrope (CEF).

V baltskih državah bo v naslednjem desetletju razvoj projektov vetrne energije zelo pomemben in izkušnje kažejo, da se razvijalci tako velikih projektov soočajo z različnimi ovirami, zato je aktivno vključevanje na vladni ravni nujno potrebno.

Ideja o gradnji skupne latvijsko-estonske vetrne elektrarne v Baltskem morju in Riškem zalivu se je porodila že decembra 2019, ko sta se sestala takratni latvijski in estonski minister za gospodarstvo. Delovanje skupne vetrne elektrarne v Baltskem morju in Riškem zalivu bi lahko prineslo pomembne gospodarske koristi in prispevalo k energetski varnosti obeh držav, z diverzifikacijo virov oskrbe.


Letos sta latvijsko in estonsko ministrstvo, pristojno za energetiko, še naprej sodelovala pri projektu in parafirala memorandum o soglasju, kjer so opisani glavni cilji projekta, kot so razvoj vetrne elektrarne in z njo povezane infrastrukture. Pričakuje se, da bo kmalu poslana vloga na CEF za financiranje raziskovalnega dela. To financiranje bi bilo uporabljeno za analizo različnih možnih lokacij za gradnjo vetrne elektrarne. Po tej oceni bo sprejeta odločitev o napredovanju projekta.

Estonija in Latvija sta si enotni, da lahko državi z izvajanjem skupnega projekta z nižjimi stroški zagotovita večje koristi. Memorandum o sodelovanju predstavlja prve korake za natančno določitev projekta in izvedbo analize stroškov in koristi. Po tem se bodo lahko odločili o nadaljnji izvedbi projekta. Vetrno elektrarno naj bi gradili zasebni vlagatelji, izbrani na javnem razpisu.

Estonska vlada je 30. julija 2020 pooblastila ministra za gospodarske zadeve in infrastrukturo Taavi Aasa, da z Latvijo podpiše memorandum o soglasju, da bi obe državi razvijali skupno vetrno elektrarno na morju v Riškem zalivu. Latvijska vlada bo memorandum predvidoma odobrila na eni od svojih prihodnjih sej.


Viri: Factiva, Baltic News Service, Latvian News Agency

Več informacij o globalnih trendih na področju obnovljivih virov energije