EU je začela postopek reševanja sporov proti Alžiriji, da bi zaščitila evropska podjetja

četrtek, 20. junij 2024
 
 
EU je 14. 6. 2024 začela postopek reševanja sporov proti Alžiriji na podlagi mehanizma za reševanje sporov kot ga določa Pridružitveni sporazum EU – Alžirija ter zahtevala posvetovanja z alžirskimi oblastmi, da bi odpravila več omejitev, uvedenih s strani Alžirije za izvoz in naložbe. EU namreč meni, da Alžirija z uvedbo trgovinskih omejevalnih ukrepov od leta 2021 ne spoštuje svojih zavez glede liberalizacije trgovine iz pridružitvenega sporazuma med EU in Alžirijo.
 
Pridružitveni sporazum je začel veljati leta 2005 in določa okvir za sodelovanje med EU in Alžirijo na vseh področjih, vključno s trgovino. EU je največja trgovinska partnerica Alžirije in predstavlja večino mednarodne trgovine Alžirije (približno 50,6 % leta 2023). 
 
V zadnjih letih se je vrednost celotnega izvoza EU v Alžirijo stalno zmanjševala, in sicer z 22,3 milijarde EUR v letu 2015 na 14,9 milijarde EUR v letu 2023. EU je z alžirskimi oblastmi večkrat izrazila zaskrbljenost zaradi trgovinskih omejitev v več tržnih sektorjih, vendar brez uspeha. Predložitev spora v posvetovanje Pridružitvenemu svetu EU-Alžirija je prvi korak v formalnih postopkih za reševanje sporov v okviru pridružitvenega sporazuma med EU in Alžirijo.  
 
Cilj EU je konstruktivno sodelovati z Alžirijo, da bi odpravili omejitve izvoza.
 
EU je naredila ta korak, da bi zaščitila pravice izvoznikov in podjetij EU, ki delujejo v Alžiriji in ki so oškodovana, saj so bila predhodna prizadevanja za mirno rešitev neuspešna. 
 
EU si med posvetovanji o reševanju sporov prizadeva najti obojestransko zadovoljivo rešitev. Če rešitev ne bo dosežena, bo EU na podlagi pridružitvenega sporazuma med EU in Alžirijo upravičena zahtevati ustanovitev arbitražnega sveta.  

Več na spletni strani Evropske komisije: 
 

***

Evropska komisija si prizadeva za odpravo trgovinskih ovir na tretjih trgih (izven EU), kar lahko koristijo tudi slovenska podjetja, saj Slovenija sodeluje v partnerstvu med Evropsko komisijo, državami članicami in podjetji
 
Pregled vseh trgovinskih ovir, ki so bile do sedaj registrirane, je dosegljiv v okviru spletne platforme »Access2markets«, kjer so posamezne ovire tudi opisane.
 
V kolikor katera od ovir še ni registrirana v spletnem portalu »Access2Markets«, se ovire lahko prijavijo preko Enotne vstopne točke in spletnega obrazca, ki je dosegljiv na povezavi:  https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/contact-form?type=COMPL_MA. Pred vložitvijo pritožbe so pri Evropski komisiji možne tudi predhodne poizvedbe (prenotifikacija) glede posameznih primerov v okviru Enotne vstopne točke. 


 

Preberite tudi:

Gospodarstvo ter možnost vstopa na alžirski trgZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: