Francija že tretje leto zapored prva destinacija za tuje neposredne investicije v Evropi

ponedeljek, 11. julij 2022


Po barometru privlačnosti EY 2022 ostaja Francija kljub negotovim svetovnim gospodarskim in geopolitičnim razmeram prva destinacija za neposredne tuje investicije v Evropi. V l. 2021 je imela 1.222 investicijskih projektov, kar je 24 % povečanje glede na l. 2020. 

Iz študije izhaja, da so se tuji vlagatelji l. 2021 vrnili v Evropo. V 44 državah je bilo napovedanih 5.877 novih investicij ali razširitev projektov (+5 % v primerjavi z l. 2020), vendar škoda zaradi krize v Evropi še ni v celoti odpravljena (-12 % v primerjavi z rekordnim nivojem iz l. 2017).

Francija se tako tretje leto zapored uvršča pred konkurenti: Združenim kraljestvom (993 projektov, +2 %) in Nemčijo (841 projektov, -10 %). Med razlogi za hitrejšo rast so: t. i. post pandemično okrevanje, učinek gospodarskih reform na zaupanje vodilnih v podjetjih, učinek Brexit-a v Združenem kraljestvu ter polna zaposlenost v Nemčiji. 

Analiza vrednosti investicij po drugi strani kaže, da se v Franciji ustvari manj delovnih mest na projekt (38) kot v Združenem kraljestvu (68) in Nemčiji (45), kar odpira vprašanja, kot so daljši časovni postopki v Franciji ter razpoložljivost zemljišč za zelo velike projekte.
 

Tuje investicije tudi prispevajo k okrevanju industrije

V Franciji se je aktivnost v sektorjih, ki jih je zdravstvena kriza najbolj prizadela (avtomobilski, letalski, kemični, plastični, gradbeni itd.), vrnila na raven blizu l. 2019. Zaradi preoblikovanja dobavnih verig in povečanja e-trgovine je Francija zabeležila močno povečanje industrijskih in logističnih projektov (+18 % oz. +37 % v primerjavi z l. 2019).  Potrjuje se trend vračanja proizvodnje nazaj (relokalizacija). Tako je 56 % menedžerjev potrdilo, da želijo zaradi boljšega nadzora dobav na kratki ali srednji rok del svojih industrijskih dejavnosti preseliti v Francijo ali v Evropo. Od začetka vojne v Ukrajini se je ta pripravljenost še povečala. 

V l. 2021 je bil skoraj vsak drugi industrijski projekt izveden na območjih z manj kot 50.000 prebivalci. 72 % novih ali razširjenih lokacij na teh območjih so industrijski projekti. Na lestvici najbolj privlačnih regij ostaja na prvem mestu Île-de-France (291 projektov), pred Auvergne-Rhône-Alpes (146) in Grand Est (109). Število projektov se je povečevalo tudi v vseh ostalih regijah.

Kljub krizi v Ukrajini vodilni v podjetjih ostajajo optimistični glede prihodnosti (anketa izvedena v marcu-aprilu 2022). 56 % jih namerava letos ustanoviti ali razširiti svoje dejavnosti v Franciji (v l. 2021 44 %). Perspektive na srednji rok so prav tako pozitivne: 63 % vodilnih v podjetjih ocenjuje, da bosta Francija in Evropa izboljšala privlačnost v prihodnjih treh letih.
 

Vodilni v podjetjih so ob tem izpostavili tudi 5 prednostnih nalog za l. 2025:

  • povečanje naložb v R&R ter visokošolsko izobraževanje; okrepitev sposobnosti ustvarjanja in razvoja ekosistemov, ki omogočajo nastanek novih tehnologij;
  • razširitev prizadevanj za izboljšanje davčne konkurenčnosti, okrepitev davčne olajšave za raziskave;
  • izboljšanje kakovosti in dodane vrednosti "Made in France", skupaj z okrepljeno podporo MSP ter zelo majhnim podjetjem;
  • prizadevanje za zmanjšanje težav pri zaposlovanju in usposobitev več tehnoloških, vodstvenih in mednarodnih profilov;
  • okolje: devet od desetih vodilnih v podjetjih meni, da bodo na njihove odločitve o lokaciji vplivali predpisi, povezani z ekološko tranzicijo (recikliranje, varstvo biotske raznovrstnosti, gradbeni standardi itd.), ter pričakujejo, da bodo javni akterji zagotovili ravnovesje med spodbudami in predpisi.

Več informacij: www.ey.com/fr

Pripravila:
mag. Breda Korošec
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si

 

Preberite tudi:


Zakaj investirati v tujino?

Poslovno sodelovanje Slovenije s Francijo