Globalni trg trajnostne plastične embalaže bo po napovedih do leta 2025 vreden 106,6 mlrd EUR

torek, 26. maj 2020

Industrija trajnostne plastične embalaže v svetu hitro raste, kar je posledica strogih zakonov in predpisov, ki so jih uvedle vlade in organi upravljanja, pa tudi zaradi preusmeritve potrošniških preferenc do embalaže, ki jo je mogoče reciklirati in je okolju prijazna. Poleg teh dejavnikov na trg pozitivno vpliva tudi trend zmanjševanja embalaže in preboj novih tehnologij na tem področju.

Globalni trg trajnostne plastične embalaže naj bi v letu 2020 dosegel vrednost 80,9 mlrd EUR. V naslednjih petih latih bo po napovedih rasel po 5,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 106,6 mlrd EUR.

Po napovedih analitikov bo največjo rast v prihodnjih petih letih dosegal segment biološko razgradljive embalaže. Biorazgradljiva plastika naravno razpade v okolju, saj mikroorganizmi v okolju presnavljajo in razgrajujejo njeno strukturo. Takšna plastika je tudi manj škodljiva za okolje kot tradicionalna plastika. Biorazgradljiva plastika je lahko sestavljena iz bio plastike, izdelane iz obnovljivih surovin. Inovacije igrajo ključno vlogo na trgu biorazgradljive plastične embalaže. Številna podjetja vlagajo v raziskave in razvoj, saj iščejo nove embalažne materiale, ki so koristni za uporabo in neškodljivi za okolje.

Na globalnem trgu trajnostne plastične embalaže je bil v letu 2019 največji segment v končni uporabi segment hrane in pijače. Osnovna funkcija embalaže za hrano in pijačo je zmanjšanje izgube hrane in podaljšanje roka uporabnosti živil. Konkurenti na globalnem trgu želijo uporabiti inovativne embalažne materiale, razvite iz razgradljivih in recikliranih materialov, da bi dosegli trajnost. Potrošniki zaradi pomanjkanja časa iščejo praktične rešitve pri prehrani. Pričakovanja glede kakovosti, higiene hrane in vse večje ozaveščenosti o zdravju, so glavni faktorji rasti trga trajnostne embalaže v segmentu hrane in pijač.

Azijsko -pacifiška regija bo po napovedih analitikov v prihodnjih petih letih imela največji tržni delež na globalnem trgu trajnostne embalaže, tako vrednostno kot po obsegu. Azijsko -pacifiška regija je hitro rastoči trg, tako glede rasti prebivalstva kot rasti gospodarstva. Predvsem Indija in Kitajska bosta dosegali visoko rast na trgu trajnostne plastične embalaže, zaradi naraščajočih razvojnih dejavnosti in hitre gospodarske širitve. Naraščajoče prebivalstvo v teh dveh državah predstavlja ogromno bazo kupcev izdelkov široke potrošnje in potrošnih dobrin. Rast trga v Azijsko-pacifiški regiji pa poganjajo tudi naraščajoča ozaveščenost o pomenu okolju prijazne, obnovljive embalaže, rastoča industrija hrane in pijač ter nizki stroški proizvodnje in delovne sile.

Največji konkurenti na globalnem trgu trajnostne plastične embalaže so:
 
Podjetje Država Prihodki v mlrd EUR (2019) Št. zaposlenih (2019)
Smurfit Kappa Group PLC Irska 8,8 46.000
Berry Global Inc. ZDA 8,1 48.000
Sonoco Products Company ZDA 4,9 23.000
Sealed Air Corporation ZDA 4,4 16.500
Huhtamaki OYJ Finska 3,4 18.598
Amcor PLC Avstralija 3,1 50.000
AptarGroup ZDA 2,6 14.000
Constantia Flexibles GmbH Avstrija 1,7 8.079
Uflex Ltd. Indija 1,0 6.248
 
Prevzemi, združitve ter razvoj novih izdelkov so nekatere od glavnih strategij, ki so jih ti konkurenti sprejeli za izboljšanje svojih položajev na trgu trajnostne plastične embalaže.
 
Viri: Factiva; ENP Newswire, Marketsandmarkets
 
Več informacij o globalnih trendih na področju panoge strojev in naprav