Grški turizem bo letos presegel ravni pred pandemijo

torek, 25. oktober 2022
 

Prihodki grškega turizma naj bi letos dosegli 20 mlrd EUR

Grška turistična bilanca je v prvi polovici leta 2022 zabeležila presežek v višini 4,11 mlrd EUR, saj je država zabeležila 360,5 % medletno povečanje tokov vhodnih potnikov.

Prihodki od turizma so samo v juliju dosegli 3,7 mlrd EUR, kar je 0,5 % več kot julija 2019. To je izjemen rezultat glede na 677 mio EUR prihodkov v juliju 2020, in 2,3 mlrd EUR v juliju leta 2021.

Število prihodov tujih turistov je v obdobju januar-julij 2022 doseglo 87,9 % ravni iz leta 2019.

Na grški turizem sta pozitivno vplivala sprostitev omejitev potovanj in povečanje svetovnega povpraševanja po potovalnih storitvah, čeprav je imela Grčija enega najboljših odzivov na obvladovanje posledic pandemije, v primerjavi z drugimi nacionalnimi turističnimi sektorji.

EIU napoveduje, da bo skupni prihodek grškega turizma v celotnem letu 2022 dosegel 20 mlrd EUR ter presegel 17,7 mlrd EUR iz leta 2019.

Letos naj bi v Grčiji tako zabeležili nov rekord, ki ga bo spodbudila predvsem povečana dejavnost v Q3 2022. V prvi polovici leta 2022 so se povečali povprečni izdatki na potovanje, in sicer iz 557 EUR v letu 2019 na 627 EUR. EIU ocenjuje, da se bo povečanje povprečnih izdatkov na potovanje nadaljevalo vse leto 2022.

Najnovejši podatki grškega turističnega sektorja odražajo izrazito okrevanje po -53,1 % padcu prihodov turistov v obdobju 2019–2021, ko je država sprejela le 14,7 mio turistov. To je bil ogromen padec glede na 31,3 mio prihodov leta 2019.

Prihodki od potovanj so leta 2021 znašali 10,5 mlrd EUR v primerjavi z 18,2 mlrd EUR leta 2019.
 

Velik pomen turističnega sektorja za grško gospodarstvo

Leta 2021 je prihodek od turizma nadomestil 41,2 % blagovnega primanjkljaja države in prispeval 7,2 % BDP. Ob upoštevanju posrednih prispevkov je znesek ocenjen na 15,9 % do 19,1 % BDP, kar odraža velik pomen turističnega sektorja za grško gospodarstvo.

5 mlrd EUR prihodkov od turizma v plačilni bilanci v prvi polovici letošnjega leta je nadomestilo 23,4 % blagovnega primanjkljaja države in prispevalo 67,6 % k skupnim prihodkom od storitev.

Turisti iz Nemčije so prispevali nekaj več kot 1 mlrd EUR, medtem ko so turisti iz Združenega kraljestva prispevali 792,7 mio EUR, kar je več kot 800 % medletno povečanje.

Turistične dejavnosti v Grčiji so na splošno izvozno usmerjene, saj so leta 2021 88,3 % turističnih prihodkov ustvarili tuji turisti.

Pomembna značilnost turizma v Grčiji je, da je izrazito sezonska, saj je bilo 67,2 % prihodov in 72,2 % prihodkov v letu 2021 zabeleženih v Q3 2021, učinek pa so še povečale omejitve zaradi korona virusa.

Grška turistična sezona 2022, ki se je začela v začetku marca, naj bi trajala do konca leta, saj si Grčija prizadeva, da bi zaradi milejšega podnebja v državi, pritegnila starejše popotnike iz severne Evrope, ki se bodo soočili z zelo visokimi računi za ogrevanje, če bodo to zimo ostani doma.
 

Slabše napovedi za leto 2023

Močan zagon grškega turizma se bo leta 2023 upočasnil zaradi poslabšanja obetov za rast na svetovni ravni, še zlasti v Evropi, ki se sooča z naraščajočo inflacijo in počasnim zunanjim povpraševanjem zaradi posledic vojne v Ukrajini.

Glede na krč oskrbe z energijo to prihajajočo zimo in nenehne težave, EIU v letu 2023 napoveduje celoletno recesijo v večjih gospodarstvih območja evra in v Združenem kraljestvu.

Vpliv pomanjkanja oskrbe z energijo in cenovnega šoka bo še posebej čutiti v Nemčiji, ki je leta 2019 prispevala približno 3 mlrd EUR k prihodkom grškega turizma, kar predstavlja približno 16,7 % vseh prihodkov.

Grčijo je v prvi polovici leta 2022 obiskalo 4,8 mio turistov iz držav EU v primerjavi s 3,1 mio turistov iz držav zunaj EU.

Zmanjševanje kupne moči bo v prihodnje negativno vplivalo na potovanja.

Ruska invazija na Ukrajino ne bo neposredno prizadela Grčije, saj obe državi predstavljata zelo majhen odstotek priliva potnikov (Rusi so leta 2021 predstavljali 0,8 % vseh potnikov). To je v popolnem nasprotju s sosednjo Turčijo, ki jo je leta 2021 obiskalo 4,7 milijona Rusov.
 

Naložbe in strategije za prihodnost

Podatki Grške turistične zveze kažejo, da je tudi grški turizem leta 2021 občutil svetovni trend pomanjkanja delovne sile, ki je najbolj prizadela ponudnike nižjega cenovnega razreda.

Podaljšanje turistične sezone bo verjetno ublažilo pomanjkanje delovne sile, grška vlada pa namerava ta problem med drugim rešiti tudi s spodbujanjem alternativnih vrst turizma.

Grčija naj bi prejela 30,5 mlrd EUR evropskih sredstev, kar naj bi v naslednjih 5 letih v okviru načrta Grčija 2.0, pomagalo mobilizirati približno 60 mlrd EUR naložb v državi.
Projekti, ki vplivajo na turizem, vključujejo nadgradnjo infrastrukture za pristanišča, prekvalifikacijo in izpopolnjevanje ter obnovo grške potniške ladjedelnice.

Grška vlada si prizadeva izboljšati konkurenčnost grškega turizma, spodbuditi posebne vrste turizma (kot sta gastronomija in eko-turizem), spodbujati trajnostni razvoj v tem sektorju ter izboljšati znanja in sposobnosti delovne sile.

Prihodnost turizma v Grčiji je povezana s tem, kako lahko podjetja uspešno izkoristijo koristi teh naložb, zlasti v zvezi z digitalno transformacijo in spremembami na trgu dela, ob prilagajanju širšim trendom. Takšni trendi vključujejo širitev gig ekonomije, ki je povečala prilive in konkurenco v gostinskem sektorju, dolgotrajne socialne standarde in protokole iz pandemije, ter primerna oskrba starajo se populacije. Ti trendi predstavljajo priložnost za Grčijo, da se uveljavi kot prednostna destinacija za ciljne trge po vsem svetu.Viri: Factiva, Economist Intelligence Unit

 

Preberite še:


Globalni trendi na področju turizma

Vpliv rusko-ukrajinske vojne na turistični sektor
 
V Grčiji letos pričakujejo živahno turistično sezono
 


Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: