Hrvaška je v EU najbolj odvisna od prihodkov od turizma

četrtek, 26. maj 2022
 

Hrvaška ima med članicami EU najvišji delež prihodkov od turizma v BDP

Čeprav se je Hrvaška v zadnjih dveh pandemičnih letih soočala z bistveno nižjimi prihodki od turizma, ima država še vedno najvišji delež prihodkov od turizma v BDP v Evropski uniji.

Prihodki od turizma so leta 2018 prispevali 18,3 % hrvaškega BDP, leta 2019 pa 21 %. V naslednjih dveh letih se je delež zaradi negativnega vpliva pandemije na povpraševanje po turističnih storitvah, zmanjšal na 8,9 % v letu 2020 oziroma na 15,8 % v letu 2021.

Te podatke je zapisal Ekonomski inštitut Zagreb (EIZ) v svoji raziskovalni nalogi, v kateri primerjajo Hrvaško z njenimi sredozemskimi sovrstnicami v EU. Raziskava je bila izvedena v okviru Mastercardovega turističnega projekta Uplift za pomoč mikro, malim in srednje velikim turističnim podjetjem.

Hrvaška je z 0,26 ležišča na prebivalca daleč najvišje na lestvici sredozemskih držav EU glede na koncentracijo nastanitvenih kapacitet, merjeno kot razmerje med številom ležišč, ki so na voljo turistom, in 3,89 mio prebivalcev države.
Nastanitvene zmogljivosti Hrvaške so leta 2020 dosegle 1,05 mio postelj, kar je 31,2 % več kot v letu 2012, ki je bilo izhodiščno leto v študiji EIZ.
Podobno rast nastanitvenih zmogljivosti je imela le Portugalska (34 %), vendar ima ta država po številu ležišč precej nižjo koncentracijo turistične ponudbe v primerjavi s številom prebivalstva. Ta znaša 0,06 ležišč na prebivalca.
Preostale sredozemske države EU beležijo nižjo rast namestitvenih kapacitet, medtem ko so se v Grčiji nastanitvene zmogljivosti v obravnavanem obdobju zmanjšale za 21,7 %.
 

Hrvaška v primerjavi s sredozemskimi državami EU beleži znatno rast povpraševanja po svojih turističnih storitvah

Hrvaška je v poletnih mesecih 2021 ustvarila več prihodkov od tujih turistov kot kadar koli v preteklosti. Po podatkih Hrvaške narodne banke (HNB) so v Q3 2021, torej v poletnih mesecih julija, avgusta in septembra, prihodki od tujih turistov znašali 6.775 milo EUR, kar predstavlja 100 % ustvarjenih prihodkov v primerjavi z enakim obdobjem leta 2020, oziroma 3.386 mio EUR več.

V prvih 9 mesecih leta 2021 so prihodki od tujih turistov znašali 8.268 mio EUR, kar predstavlja 90 % medletno rast prihodkov, oziroma 3.929 mio EUR več.


 
Viri: Factiva, SeeNews
 

Preberite še:
 

Obetavni rezultati hrvaškega turizma v aprilu 2022

Globalni trendi na področju turizma

Priložnosti na hrvaškem trgu