Iran se osredotoča na projekte obnovljivih virov energije

torek, 30. maj 2023
 

Nova prizadevanja za razvoj OVE v Iranu 

Zaradi visokega potenciala iranske sončne in vetrne energije si Iran močno prizadeva za nove projekte obnovljivih virov energije (OVE), da bi lahko premostil naraščajoče pomanjkanje plina, ki je na voljo za proizvodnjo električne energije.

Vendar je razvoj OVE v Iranu precej počasen, zaradi fiskalnih pritiskov, sankcij s strani ZDA, neprivlačnih naložbenih pogojev in osredotočenosti vladnega energetskega sektorja na ogljikovodike.

Iranska organizacija za obnovljivo energijo in energetsko učinkovitost SATBA namerava po neuspešnem prvem razpisu, ponovno objaviti razpis za 2,2 GW zmogljivosti sončne energije v tekočem iranskem fiskalnem letu (od 21. marca 2023 do 20. marca 2024).

Nova vlada je po prihodu na položaj leta 2021, podvojila cilj svoje glede zmogljivosti vetrne in sončne energije.

Kljub temu, da je država 3. največja proizvajalka plina na svetu, ima Iran razsipno, hitro naraščajočo porabo električne energije, ki jo poganjajo velike subvencije, rast prebivalstva in neugodne klimatske razmere. Zaloge plina zato ne zadostujejo za zadovoljitev potreb po proizvodnji električne energije med zimskimi in poletnimi konicami povpraševanja. Te primanjkljaje lahko Iran ublaži le z uporabo tekočih goriv, ki zelo onesnažujejo okolje, in kršitvijo pogodb o izvozu plina.
 
Družba za upravljanje omrežja v državni lasti je predvidela, da bo poletna poraba letos dosegla 73 GW, kar je 5 % več kot leta 2022. Nameščena zmogljivost je približno 90 GW, vendar je dejanska dobava približno 1/3 manjša, zaradi premajhnih naložb in velikih izgub pri prenosu.

Zmogljivosti OVE, ki niso vezane na hidroelektrarne, so se od leta 2017 podvojile, vendar ostajajo pri le približno 900 MW, kar pokriva le 1 % letnega povpraševanja po energiji.

SATBA je v začetku maja 2023 sporočila, da je bilo iz razpisa za 4 GW solarne energije, objavljenega junija 2022, dodeljenih le 1,8 GW, preostalih 2,2 GW bo ponovno ponujeno v prihodnjem razpisu.

Vlada ostaja osredotočena na plin, zlasti na ohranjanje proizvodnje iz mega polja South Pars, katerega 24-fazni razvoj naj bi bil dokončan do konca leta 2023.

Sredi maja 2023 je državno energetsko podjetje Pars Oil and Gas Company izjavilo, da se pogaja z lokalnim izvajalcem za oblikovanje programa za povečanje pritiska, da bi preprečili upad, ki bi sicer do leta 2032 zmanjšal proizvodnjo za več kot 50 %.
 

Nameščene zmogljivosti OVE brez hidro energije v MW 

EIU napovedi za sektor OVE v Iranu

Gradnja OVE se bo v Iranu v letih 2023–2027 zmerno pospešila, kot del poskusov nadomestitve pomanjkanja plina.

Kljub temu bodo nove namestitve nezadostne za večjo spremembo, saj je vlada osredotočena drugje, tuje vlagatelje pa odvračata neugodna poslovna klima in gospodarske sankcije.

Čeprav bo proizvodnja plina naraščala, bo prav tako vedno bolj zaostajala za potrebami po proizvodnji električne energije, kar bo povzročilo pogostejše izpade električne energije in povečalo nezadovoljstvo javnosti.
 

Obnovljivi viri, vključno z vodno energijo, predstavljajo 7 % celotne proizvodnje energije v državi

Zmogljivost iranskih OVE se je v 1. mesecu tekočega iranskega koledarskega leta (od 21. marca do 20. aprila) v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala za 2 %.

Skupna zmogljivost elektrarn na OVE je v Iranu do 20. aprila 2023 dosegla 1.042,68 MW.

Skupna moč vetrnih elektrarn v državi je znašala 354,89 MW, zmogljivost sončnih elektrarn pa 449,55 MW.Hidroelektrarne so prav tako dosegle moč 100,78 MW, moč elektrarn na biomaso pa 12,5 MW.

Iransko ministrstvo za energijo si je za cilj zastavilo, da se v državi doda 10.000 MW zmogljivosti elektrarn na OVE do konca mandata sedanje vlade, to j do avgusta 2025.

Obnovljivi viri, vključno z vodno energijo, predstavljajo skoraj 7 % celotne proizvodnje energije v državi, medtem ko zemeljski plin predstavlja 90 % delež.


Viri: Factiva, The Economist Intelligence Unit, International Renewable Energy Agency, Tehran Times

 

Preberite tudi:

Globalni trendi na področju zelene tehnologije
 
Gospodarstvo ter možnost vstopa na iranski trg
Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: