ITM 2023- Vabilo k udeležbi v izobraževalnem programu Vodenje izvoznega poslovanja

sreda, 14. december 2022


SPIRIT Slovenija, javna agencija v letu 2023 nadaljuje s šestnajsto generacijo izobraževanja Vodenje za izvozno poslovanje - International Trade Management, ki ga izvajamo v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation.

K udeležbi v programu vabimo zaposlene v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki želijo na področju mednarodnega poslovanja osebno in strokovno napredovati in aktivno prispevati k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge. Do danes se je programa ITM udeležilo že 206 podjetij, ki so v anketah po udeležbi izkazala izjemno zadovoljstvo. Njihova mnenja lahko preverite na tej povezavi.


Udeleženci programa ITM 2022
 
Vir: Arhiv SPIRIT Slovenija
 
Udeleženci programa ITM pridobijo:
 • izvozni načrt in individualno svetovanje pri njegovi pripravi,
 • prodajno predstavitev,
 • praktično znanje iz ključnih področij mednarodnega poslovanja,
 • informacije o novostih in trendih pri oblikovanju izvoznih aktivnosti,
 • večjo samozavest na področju poslovnega komuniciranja v tujem jeziku,
 • možnosti za strokovno rast,      
 • nova poslovna poznanstva,       
 • mednarodno priznano diplomo IATTO (International Association of Trade Training Organisations).

Predstavitev programa 

Program ITM poteka v angleškem jeziku in je kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja. Izpeljan je v obliki serije delavnic 'Passport2Export' ter petih mednarodnih seminarjev z mednarodno uveljavljenimi tujimi strokovnjaki in svetovalci.
 
V okviru delavnic Passport2Export udeleženci analizirajo trenutno strategijo in vizijo svojega podjetja ter motive za izvoz, opredelijo izvozne izdelke oziroma storitve, kupce, potencialne trge, oblike vstopa na izbrane tuje trge, potrebne aktivnosti, digitalizacijo poslovanja, finančna sredstva in na tej podlagi pripravijo podroben izvozni načrt, ki mu dodajo še prodajno predstavitev podjetja, pripravljeno po trenutnih svetovnih smernicah.

Kombinacija obeh je odlična podlaga za dobro premišljen in učinkovit nastop podjetja na tujih trgih. Individualen pristop, ki ga omogoča velikost skupine, dodatno okrepimo z individualnimi konzultacijami in skupinskimi delavnicami s svetovalcema, na katerih se udeleženci osredotočijo zgolj na primer svojega podjetja.
 
Na mednarodnih seminarjih udeleženci pridobijo znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja s poudarkom na raziskovanju trgov, mednarodnih tržnih strategijah, kulturi v podjetju in medkulturnih razlikah, vpeljavi sprememb v podjetja ter prodajnih in pogajalskih veščinah.
 
Svoje znanje, izkušnje in nasvete z udeleženci bodo v programu ITM 2023 delili mednarodno priznani tuji strokovnjaki in svetovalci:
 • Jean Sutton, strokovnjakinja na področju raziskav trga in lastnica podjetja za tržne raziskave s sedežem v Londonu,
 • dr. Fons Trompenaars, svetovno priznani strokovnjak na področju medkulturnih razlik, leta 2017 uvrščen v 'Thinkers50 Hall of Fame' med 7 najvplivnejših oseb na področju razvoja svetovnega managementa,
 • dr. Albert. A. Anghern, večkrat nagrajeni avtor izobraževalnih aplikacij na področju uvajanja sprememb v podjetjih in digitalizacije poslovanja,
 • dr. Waldemar Pförtsch, nemški profesor, svetovalec in avtor številnih priročnikov s področja mednarodnih trženjskih strategij ter B2B marketinga,
 • Jos Velthuis, mednarodno priznani nizozemski trener prodajnih in pogajalskih veščin,
 • Markus Jonsson in Martina Vazzoler, strokovnjaka in svetovalca za internacionalizacijo podjetij.
 
Seminarji, delavnice bodo potekali v živo na lokaciji v Ljubljani in na Švedskem (po programu). Individualna srečanja in skupinske delavnice pa bodo potekale preko spleta.

Če želite izvedeti več, si oglejte posnetek predstavitvenega webinarja, ki smo ga organizirali decembra 2022. Predstavili so se organizatorji in predavatelji, izkušnje pa so delilil tudi nekateri udeleženci prejšnjih generacij ITM.

Posnetek webinarja je na voljo na tej povezavi. 
 

Časovnica programa

Program ITM 2023 bo potekal od marca do novembra 2023 v skupnem obsegu 21 dni, po predvideni časovnici*:
 
Datum Kraj/način izvedbe Aktivnost Trajanje
20. in
21. marec 2023
Ljubljana 1. delavnica Passport 2 Export Celodnevni seminar/delavnica –
8 ur
30. ali
31. marec 2023
Online Individualno svetovanje Individualno svetovanje –
1 ura
19. in
20. april 2023
Ljubljana Seminar International Market Research Celodnevni seminar/delavnica –
8 ur
8. in
9. maj 2023
Online 2. delavnica Passport 2 Export Poldnevni seminar/delavnica –
4 ure
22. – 26. maj 2023 Lidköping, Švedska 5 dnevni sklop mednarodnih seminarjev na Švedskem – International Market Strategies, Change Management, Managing Across Culture Celodnevni seminar/delavnica –
8 ur
5. junij 2023 Online Skupinsko svetovanje Skupinsko svetovanje –
2 uri
6. in
7. julij 2023
Ljubljana 3. delavnica Passport 2 Export Celodnevni seminar/delavnica –
8 ur
28. in
29. avgust 2023
Ljubljana Seminar International Sales Training Celodnevni seminar/delavnica –
8 ur
5. september 2023 Online 4. delavnica Passport 2 Export Poldnevni seminar/delavnica –
4 ure
12. in
13. september 2023
Online Individualno svetovanje Individualno svetovanje –
1 ura
16. oktober 2023 Ljubljana Predstavitev izvoznih načrtov Celodnevni seminar/delavnica –
8 ur
9. november 2023 Ljubljana Večerna prireditev s slavnostno podelitvijo diplom  

* V primeru izrednih okoliščin lahko pride do sprememb.
 

Prijava in dodatne informacije


V letu 2023 je v mednarodnem programu ITM prostora za 15 slovenskih podjetij/udeležencev. Pri oblikovanju skupine udeležencev bomo stremeli k zagotovitvi čim večje interdisciplinarnosti. Program ITM ni namenjen podjetjem, ki so registrirana za svetovalno dejavnost (poslovno svetovanje).
 
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati stari od 25 do 40 let, ki prihajajo iz malih in sredne velikih podjetij z najmanj 5 zaposlenimi in z 10 do 35 odstotki doseženega izvoza v letu 2022, ter imajo končano visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo.

Pogoji za udeležbo:

 • zaposlitev za določen ali nedoločen čas v malem ali srednjem podjetju, ki začenja s prodajo lastnih proizvodov/storitev v tujini ali širi izvozno dejavnost,
 • znanje angleškega jezika,
 • plačilo depozita za resnost udeležbe* v višini 960,00 EUR.

 Stroški udeležbe v programu:

 • Stroške programa (cca. 8.000 EUR na udeleženca) krije javna agencija SPIRIT Slovenija.
 • Podjetje krije stroške depozita* ter stroške udeležbe zaposlenega na pet dnevnem sklopu seminarjev v tujini (letalska vozovnica ter nočitve, v okvirni skupni vrednosti 1.000 EUR). 
* Depozit podjetje nakaže po podpisu pogodbe o izobraževanju (po končanem izboru kandidatov). Plačilo depozita je jamstvo za redno prisotnost udeležencev in se po uspešnem zaključku izobraževanja vrne podjetju.
 
 

Kaj mora prijava vsebovati?

Prijava mora vsebovati:
1. izpolnjeno elektronsko prijavnico z izjavo odgovorne osebe podjetja,
2. življenjepis z opisom delovnih izkušenj v angleškem jeziku,
3. kopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi.
 
 

Rok in način oddaje prijave

Izpolnjeno elektronsko prijavnico natisnete ter vključno z življenjepisom in kopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi pošljite najkasneje do petka, 3. februarja 2023, na naslov:

SPIRIT Slovenija, javna agencija
Verovškova ulica 60
1000 Ljubljana
»Prijava na izobraževalni program ITM«
  

E-prijavnica za udeležbo v programu ITM 2023


 
Dodatne informacije:  
 
Preberite tudi: