Izvoz latvijske lesne industrije je bil v prvem četrtletju 2020 nižji za 9,2 %

četrtek, 14. maj 2020

Po podatkih latvijskega Ministrstva za kmetijstvo je izvoz latvijske lesne industrije v prvem četrtletju 2020 znašal 651 mio EUR, kar je 9,2 % manj kot v istem obdobju lani, ko je znašal 717,1 mio EUR.

Les in lesni izdelki so v prvem četrtletju letošnjega leta predstavljali največji delež v izvozu in sicer 85,2 % ali 554,7 mio EUR. To je 11,4 % manj na medletni ravni. Izvoz žaganega lesa se je medletno zmanjšal za 22 % na 145,7 mio EUR. Izvoz hlodovine je znašal 116,8 mio EUR, kar je 7,7 % manj na medletni ravni. Izvoz vezanega lesa se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 8,6 % na 59,6 mio EUR, izvoz lesenega pohištva pa se je zmanjšal za 5,9 % na 39,9 mio EUR. Izvoz papirja, kartona in papirnih izdelkov se je v tem obdobju povečal za 21,5 % na 33,1 mio EUR.

Največji izvozni trgi latvijske lesne industrije so bili v letošnjem prvem četrtletju Estonija (14,5 %), Združeno kraljestvo (14,4 %) in Danska (10,7 %). Izvoz v Estonijo se je v tem obdobju povečal za 9,7 % na 94,3 mio EUR, izvoz v Združeno kraljestvo se je zmanjšal za 27,5 % na 93,4 mio EUR, izvoz na Dansko pa se je v tem obdobju povečal za 17,2 % in je dosegel 69,9 mio EUR.

Uvoz izdelkov lesne industrije v Latvijo se je v prvem četrtletju 2020 zmanjšal za 7,8 % na 225 mio EUR.
Največ je Latvija v tem obdobju uvozila lesa in lesnih izdelkov in sicer 59 % celotnega uvoza ali 132,7 mio EUR (kar je 13,1 % manj na medletni ravni). Uvoz žaganega lesa se je zmanjšal za 33,9 % na 30,8 mio EUR, uvoz hlodovine se je zmanjšal za 24,6 % na 23, 8 mio EUR, medtem ko se je uvoz lesa za kurjavo povečal za 0,5 % na 17,1 mio EUR. Manj so v Latvijo v prvem četrtletju letos uvozili tudi papirja, kartona in papirnih izdelkov, saj je uvoz v tem segmentu upadel za 32,1 % na 72,3 mio EUR.

Največ izdelkov lesne industrije je Latvija uvozila iz Litve in sicer 43,8 mio EUR ali 19,5 od celotnega uvoza. Druga dva večja uvozna trga sta še Belorusija (34,8 mio EUR ali 15,5 %) ter Poljska ( 26 mio EUR ali 11, 6 %).

Vir; Factiva; Latvian News Agency

Več informacij o globalnih trendih na področju lesne industrije