Izzivi rusko ukrajinske krize, 16. - 20. maj, povzetek objav

ponedeljek, 23. maj 2022


Dogajanja na ruskem trgu


Od začetka aprila 2022 se rubelj še naprej močno krepi. To ob zaostrenih geo-ekonomskih napetostih ni videti povsem naravno.
 
Močan rubelj je koristen za potrošnike, ki zaradi tega čutijo manj inflacije. Hkrati predstavlja priložnost ruskim podjetjem za naložbe v svojo proizvodnjo in nadomeščanje uvoza.
 
Economist Intelligence Unit napoveduje, da bo skupni učinek vojne in sankcij letos v Rusiji povzročil recesijo. Državna poraba se bo povečala, ko bo država financirala vojno, vendar bodo zasebna potrošnja in naložbe v osnovna sredstva močno prizadete, uvoz pa se bo močno zmanjšal. Izvoz energije, bo kljub temu, da je močno omejen, še vedno ostal rešilna bilka za gospodarstvo.
 
 

Odziv držav na vojno v Ukrajini

  

Nemčija

 
Po podatkih nemškega združenja strojne industrije se je izvoz nemških strojev in opreme v prvem četrtletju glede na enako obdobje lanskega leta nominalno povečal le za 0,4 %.

Zaradi vojne v Ukrajini  so se poslovna pričakovanja močno zmanjšala. Dodatno so se zaradi zapor na Kitajskem še povečale težave v oskrbovalnih verigah.
 
Izvoz strojev in opreme na Kitajsko se je zmanjšal, okrepil pa se je izvoz v ZDA. Močno se je zmanjšal izvoz v Rusijo, Belorusijo in Ukrajino.

Poleg sankcij, pomanjkanja možnosti prevoza in  drugih omejitev, povezanih z vojno, so številna strojna podjetja znatno zmanjšala svoje poslovanje z Rusijo ali pa se mu v celoti odrekla.
 
 

Srbija

 
Neposredna posledica ruske invazije na Ukrajino je padec srbskega izvoza v Rusko federacijo marca za 8,2 % na mesečni ravni. Močno se je povečal uvoz energije. Gre za ustvarjanje strateške rezerve države v nepredvidljivih razmerah zaradi vojne v Ukrajini.
 
Inflacijski pritiski v Srbiji so se okrepili.  Skupno inflacija v Srbiji znaša 9,1 % s težnjo po nadaljnji rasti. 
 
Nepriključitev Srbije k sankcijam EU do Rusije in Belorusije bi lahko evropska podjetja prepričalo v dezinvestiranje v Srbiji. To bi povzročilo velik pritisk na domačo valuto, kar bi vodilo do višjih cen uvoznega blaga ter poslabšanje kupne moči prebivalstva.

Konec maja poteče aktualni rusko – srbski dogovor o nizki ceni plina. Od plinskega dogovora Srbije z Rusijo je verjetno odvisna dinamika srbskega pridruževanja sankcijam EU ter vsem posledicam, ki bi sledile.  


 

Ukrepi EU kot odziv na rusko vojaško agresijo

 
Komisija je  sprejela akcijski načrt za vzpostavitev "solidarnostnih poti", s ciljem zagotoviti, da bo Ukrajina lahko izvažala žito in hkrati tudi uvažala blago, ki ga potrebuje, od humanitarne pomoči do krme za živali in gnojil.
 
Ob blokadi ukrajinskih pristanišč ukrajinsko žito in drugo kmetijsko blago ne more več priti do cilja. Razmere ogrožajo svetovno varnost preskrbe s hrano, zato je nujno treba vzpostaviti alternativne logistične poti z uporabo vseh ustreznih vrst prevoza.

Evropska Unija je do sedaj sprejela pet svežnjev omejevalnih ukrepov. Več o sprejetih svežnjih omejevalnih ukrepov je na voljo na tej povezavi.
 
 

Preberite tudi: Naše najnovejše objave vezane na izzive rusko-ukrajinske krize.
 

Kje v času rusko-ukrajinske krize iskati nove poslovne priložnosti?