Japonski trg lesnih izdelkov bo zaradi pandemije v letu 2020 upadel za -7,8 %

četrtek, 03. september 2020

Japonski trg lesnih izdelkov je v obdobju 2015-2019 rasel po1,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 43 mlrd USD. Zaradi upočasnitve gospodarstva, ki ga je povzročila pandemija korona virusa, naj bi trg v letu 2020 upadel za -7,8 % in dosegel 39,7 mlrd USD. V obdobju 2021-2023 naj bi trg rasel po 1,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 45,04 mlrd USD. V prihodnjih treh letih naj bi bili Filipini najhitreje rastoči trg v proizvodnji lesnih izdelkov, s 13,1 % povprečno letno stopnjo rasti. Sledijo Vietnam s 13 % in Malezija z 11 % povprečno letno stopnjo rasti.

Japonska je bila leta 2019 tretja največja država na globalnem trgu lesenih izdelkov. Proizvodnja je v tem letu dosegla vrednost 43 mlrd USD, kar predstavlja 6,4 % svetovnega trga ter 16,7 % trga lesnih izdelkov v Aziji.

Najhitreje rastoči segment na japonskem trgu lesnih izdelkov je bil v letu 2019 segment lesnih materialov, ki je lani beležil 2,1 % letno rast. Sledita mu segment končnih izdelkov z 1,8 % letno stopnjo rasti ter segment predelave lesa z 1,2 % letno stopnjo rasti. V napovedanem obdobju 2020-2023 bo najhitreje rasel segment lesnih materialov, ki mu napovedujejo 1,4 % povprečno letno rast, sledita pa segmenta gotovih lesnih izdelkov z 1,2 % in predelava lesa z 0,58 % povprečno letno rastjo.

Glavni trendi v proizvodnji lesnih izdelkov:

Sledenje v procesu nabavne verige:
Naraščajoče povpraševanje po preglednosti dobavne verige in strogi vladni predpisi o lesni industriji so privedli do novih tehnologij za sledenje. Številna lesna podjetja so uvedla lastne sisteme sledenja, da bi ohranila preglednost v svoji dobavni verigi lesa. Elektronsko sledenje je zamenjalo sisteme, ki so temeljili na papirnih dokumentih. Lesna podjetja in vladne agencije uvajajo nove tehnologije, kot so čipi za radio-frekvenčno identifikacijo, črtne kode in napredna programska oprema za sledljivost ter vzorčenje DNK in izotopov.

Zaščita ogroženih drevesnih vrst:
Zaščita ogroženih gozdov in drevesnih vrst je trend, ki je prisoten po vsem svetu. Gre predvsem za zagotovitev preživetja ogroženih gozdov zaradi nezakonite mednarodne trgovine. Med ogrožene vrste dreves spadajo tikovina, mahagonij, hrast in češnja. Prekomerna sečnja teh dreves je povzročila njihovo pomanjkanje. Zato so bili po vsem svetu sprejeti zakoni o zaščiti dreves in strogi trgovinski predpisi.

Uporaba bio-razgradljivih kemikalij za konzerviranje lesa:
Lesno-predelovalna podjetja vedno pogosteje uporabljajo biorazgradljive kemikalije namesto kromiranega bakrovega arzenata (CCA), ki je eden najpogosteje uporabljenih zaščitnih sredstev za les.

Vodilni konkurenti v japonski lesno-predelovalni industriji:
  • Metsä Group
  • Tradelink Wood Products Limited
  • Ted Todd Fine Wood Floors London
  • HLC (Wood Products) Ltd.
  • Premier Forest Products Ltd
  • Charles Taylor Trading Ltd
  • HG Timber Ltd.

Viri: Factiva, The Business Research Company Market Reports 

Več informacij o globalnih trendih na področju lesne industrije