Japonski trg strojev za pakiranje

torek, 26. april 2022
 

Največ kupcev pakirnih strojev je v živilski industriji

Na Japonskem je več kot 50 % kupcev strojev za pakiranje v živilski industriji. Sledi farmacevtska in kozmetična industrija s približno 20 %, medtem ko je kupcev iz proizvodnje električnih aparatov, avtomobilske industrije in proizvodnje splošnega trgovskega blaga, malo. Medtem ko je podobne trende mogoče opaziti po vsem svetu, je Japonska še bolj odvisna od živilske industrije, ki pa ima dolgoročni trend upadanja.
 
60 % japonskih proizvajalcev embalažnih strojev je specializiranih proizvajalcev, medtem ko se ostali proizvajalci ukvarjajo z več industrijskimi stroji. V panožni strukturi prevladujejo mala in srednje velika podjetja (MSP), pri čemer ima 60 % podjetij 50 ali manj zaposlenih, vendar MSP predstavljajo le okoli 20 % celotne vrednosti proizvodnje. Po drugi strani je približno 14 % velikih podjetij z več kot 201 zaposlenimi. Ta podjetja predstavljajo približno 50 % deleža vrednosti proizvodnje. Največ vodilnih proizvajalcev je zahodu Japonske.
 
Po podatkih raziskave japonskega Ministrstva za gospodarstvo, trgovino in industrijo je v letu 2019 na Japonskem v industriji embalažnih in pakirnih strojev delovalo 383 podjetij in 15.248 zaposlenih. Vrednost pošiljk je v tem letu dosegla 492,217 mlrd JPY (3,78 mlrd EUR).
Po podatkih ministrstva je v letu 2020 vrednost proizvodnje pakirnih strojev dosegla 208,2 mlrd JPY (1,6 mlrd EUR), kar je -5,2 % manj kot v prejšnjem letu. 
 

Leasing pakirnih strojev

Vrednost najemnih transakcij je na Japonskem v letu 2020 znašala 442,7 mlrd JPY (3,4 mlrd EUR) za industrijske stroje in 94,4 mlrd JPY (726.000 EUR) za strojna orodja.
Skupen obseg najemnih transakcij za proračunsko leto 2020 je znašal 4,591 mlrd JPY (3,5 mlrd EUR), kar je -13,9 % manj kot v prejšnjem letu. Obseg najemnih poslov se je znatno zmanjšal tudi v letu 2021.

Za strukturo povpraševanja po najemu strojev je značilen visok odstotek uporabe malih in srednje velikih podjetij. 
Trenutno povpraševanje po najemu je šibko tako za industrijske stroje kot za strojna orodja. 
 

Zasičenost domačega trga 

Za japonsko industrijo pakirnih strojev je značilna velika odvisnost od domačega povpraševanja. Vendar pa domače povpraševanje upada, zato mora Japonska poiskati novo povpraševanje iz tujine. 

Za japonski trg sta značilna trenda upadanje rodnosti in staranje prebivalstva. Živilska industrija, kot največja potrošnica pakirnih strojev, pa je dolgoročno v trendu upadanja. 

Z naraščajočim trendom individualnih obrokov in ozaveščanja o varnosti hrane se embalaža za živila vse pogosteje prodaja posamično zavita, pakirni stroji pa morajo biti sposobni obvladati ta trend s povečanjem hitrosti delovanja. Po drugi strani pa je papirna embalaža vse pogostejša izbira za pripravljena živila in druge izdelke v majhnih trgovinah, zaradi skrbi glede onesnaževanja okolja, ki ga povzroča plastika. Ta trend bo v prihodnjih letih ustvaril nove priložnosti tudi za proizvajalce embalažnih strojev.
 

Največji konkurenti na trgu 

  • Shibuya Corp.
  • Mitsubishi Heavy Industries 
  • Omori Machinery
  • Fuji Machinery
  • Tokyo Automatic Machinery Works
  • General Packer
  • Nabtesco 
  • Skikoku Kakoki Co., Ltd
  • Shinwa Machinery
 
 
 

Viri: Factiva, Nikkei Inc.
 

 
Preberite še:


Globalni trendi na področju panoge strojev in naprav

2 ključna trenda v farmacevtski embalažni industriji