Kanadski gospodarski obeti za leto 2024

torek, 09. januar 2024
 
Kanadski podjetniki vstopajo v leto 2024 z določeno mero previdnosti, saj še vedno čutijo vztrajno rast inflacije in obrestnih mer, ki se nadaljuje še iz lanskega leta. 
 
Kljub temu se je kanadsko gospodarstvo v letu 2023 izkazalo bolje, kot je bilo sprva pričakovano, saj je zabeležilo rast BDP-ja za 1,1 %, predvsem zaradi širitve prebivalstva. Čeprav se je brezposelnost v drugi polovici leta rahlo povečala, je to odsevalo predvsem povečanje aktivne delovne sile, ne pa tudi zmanjšanja zaposlovanja. Lani je kanadsko gospodarstvo ustvarilo kar 430.000 novih delovnih mest.


 
Odpornost kanadskega gospodarstva je spodbudila kanadsko centralno banko, da je dvignila ključno obrestno mero za 75 bazičnih točk na 5,0 %. To je privedlo do neenakomerne rasti med sektorji, pri čemer se je stanovanjski trg, občutljiv na obrestne mere, sicer upočasnil, a hkrati začel kazati znake stabilizacije. Kanadska gospodinjstva so zmanjšala svojo porabo, medtem ko je svetovna gospodarska upočasnitev v drugi polovici leta 2023 vplivala na poslovne naložbe in izvoz.
 

Ključne ekonomske napovedi za leto 2024 

 
Napovedana rast BDP: 0,9 %
 
Predvidena stopnja inflacije: 2-3 %
 
Pričakovano prvo znižanje obrestnih mer: poletje 2024
 
 
Kljub nekoliko nižji projekciji gospodarske rasti za leto 2024 se Kanada trudi izogniti recesiji. Pričakuje se predvidljivo okolje, vendar bodo visoke obrestne mere še naprej zavirale močno gospodarsko aktivnost. ZDA se pričakujejo, da bodo presegle druga velika gospodarstva, ohranjale vrednost kanadskega dolarja med 72 in 75 centi. Svetovne cene nafte naj bi se gibale med 70 in 80 ameriškimi dolarji za sod WTI ter med 75 in 85 ameriškimi dolarji za nafto brent, pri čemer naj bi zmanjšanja OPEC+ ublažila morebitne padce cen.
 

Tveganja in izzivi za leto 2024

Čeprav ni pričakovati hujših nihanj, so gospodarski obeti za leto 2024 odvisni od obrestnih mer in inflacije. Geopolitični konflikti, vztrajna inflacija zaradi visokega povpraševanja ter morebiten upad povpraševanja predstavljajo tveganja, ki bi lahko privedla do blage recesije. Kanadska gospodinjstva, obremenjena z visoko zadolženostjo in krajšimi hipotekarnimi roki, so še posebej občutljiva na trenutne obrestne mere.


 

Regionalne razlike in gospodarski vplivi

Vpliv gospodarske upočasnitve se razlikuje po provincah in panogah, pri čemer vplivajo inflacija in dvigi obrestnih mer. Sektorji, občutljivi na visoke obrestne mere, kot so nepremičnine, še naprej nosijo glavno breme upočasnitve. Province, kot so Britanska Kolumbija, Ontario in Quebec, kjer je inflacija višja in gospodinjstva bolj zadolžena, beležijo padec diskrecijske porabe.
 
Province, usmerjene v surovine, kot sta Alberta in Saskatchewan, naj bi leta 2024 rasle nad nacionalnim povprečjem, pri čemer bodo manj odvisne od porabe gospodinjstev. Manitoba z dobro diverzificiranim gospodarstvom, zgodovinsko manj občutljivim na ciklične motnje, lahko pričakuje upad izvoza zaradi nižanja povpraševanja na večjih trgih. Atlantske province so imele koristi od močnega povečanja prebivalstva leta 2023, vendar pa lahko počasnejša napovedana rast v ZDA in na Kitajskem leta 2024 oslabi regionalni izvoz.

 

Podjetniške strategije za spopadanje z izzivi

Upočasnitev gospodarstva in rast prebivalstva prinašata izzive in priložnosti za gospodarstvo. Iskanje delavcev bo verjetno postalo lažje, vendar ostajajo izzivi pri trajnem zaposlovanju zaradi staranja prebivalstva. Izdelava robustne strategije na področju človeških virov je ključnega pomena za dolgoročni uspeh.
 
Ker obrestne mere ostajajo visoke in povpraševanje upada, se morajo podjetniki hitro prilagoditi ter se osredotočiti na ohranjanje finančnega zdravja. Implementacija tehnologij za večjo produktivnost in konkurenčnost omogoča podjetjem, da izkoristijo pridobljeno prednost, ko se gospodarstvo preneha ohlajati. Tovrstni pristop bo ključnega pomena pri obvladovanju negotovosti kanadskega gospodarskega okolja leta 2024.
 
 
Pripravil: Simon Pribac
 


 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini