Kazahstan - alternativa za trg redkih zemeljskih kovin

četrtek, 25. avgust 2022
 

Prevlada Kitajske in Rusije na trgu redkih zemeljskih kovin 

Kitajska ima že leta monopol v svetovni ponudbi in predelavi redkih zemeljskih kovin, ki so bistvene za proizvodnjo visokotehnoloških pripomočkov, ki poganjajo svetovno gospodarstvo. Letno proda namreč kar 90 % teh elementov
 
Rusija je pri mnogih redkih kovinah že ena od prevladujočih dobaviteljic, ali pa ima pomembno tržno moč. Je dobaviteljica desetine svetovnega aluminija in bakra ter petine niklja za baterije. Še večja je njena prevlada pri plemenitih kovinah, kot so PGM kovine, kamor sodi paladij, ki je ključen v avtomobilski in elektronski industriji.
 

Iskanje novih alternativnih trgov 

Ker sta dobava in proizvodnja preveč odvisni od Kitajske in Rusije, svet išče vire tudi drugje.
 
Ti edinstveni minerali so skoncentrirani v osrčju severne Srednje Azije. Zato je soseda zahodne Kitajske, Kazahstan, glavna lokacija za njihovo iskanje.
 
Kazahstan je za Rusijo na 2. mestu glede nahajališč redkih zemeljskih kovin.
 
Kazahstan je največji proizvajalec urana na svetu. V letu 2021 je po podatkih Svetovnega jedrskega združenja, država izkopala 21.810 ton urana. Sledijo Namibija s 5.743 tonami, Kanada s 4.692 tonami, Avstralija s 4.192 tonami, Uzbekistan s 3.00 tonami, Rusija z 2.635 tonami in Nigerija z 2.248 tonami. To pomeni, da približno 75 % urana prihaja iz Kazahstana, Kanade in Avstralije, ki so vse nevtralne ali zahodno povezane države.
 
Kazahstanski Kazatomprom je največji proizvajalec in prodajalec naravnega nerafiniranega urana na svetu. Leta 2019 je zagotovil več kot 40 % svetovne ponudbe primarnega urana. Kazatompromov uran se uporablja za proizvodnjo jedrske energije po vsem svetu.
 
Trenutno je v Kazahstanu 56 identificiranih nahajališč, ki vsebujejo zaloge in vire, ki presegajo 450.000 ton urana. Kazatomprom trenutno pridobiva uran iz 14 od teh nahajališč, od katerih je eno nahajališče popolnoma izčrpano in je zdaj v fazi razgradnje, medtem ko se preostalih 13 nahajališč aktivno razvija.
 

Kovine za EV - litij in nikelj 

Ker povpraševanje po EV hitro narašča, narašča tudi povpraševanje po izdelkih, ki se uporabljajo za EV. Glede na vrsto EV, se lahko uporabljajo različne vrste baterij. Večina baterij, ki se uporabljajo v EV, je litij-ionskih. Nikelj, litij, kobalt, grafit in mangan so ključni materiali, potrebni za izdelavo teh baterij.
 
Rusija dobavlja približno 10 % svetovnega niklja. Ruska družba Nornickel je največja svetovna dobaviteljica niklja za baterije, ki oskrbuje približno 15 % do 20 % svetovne ponudbe.
 
Mednarodna agencija za energijo ( IEA ) je v začetku tega leta napovedala, da se bo povpraševanje po niklju za EV od leta 2020 do 2030 povečalo za faktor 8.
 
Rudnik Shevchenko, največji rudnik na severozahodu Kazahstana, predstavlja eno največjih zalog niklja v Kazahstanu, z ocenjenimi zalogami 104,4 mio ton rude, ki vsebuje 0,78 mio ton kovinskega niklja.
 
Kazahstan že izvaža svoje zaloge niklja v države v Evropi. Uvoz niklja iz Kazahstana v EU je leta 2021 znašal 518.000 USD.
 
Kazahstan je pred kratkim namenil več kot 1 mio USD za geološko raziskovanje, katerega cilj je iskanje litija, redke kovine, ki jo industrija EVv nujno potrebuje proizvodnjo baterij. V Kazahstanu je 7 litijevih polj, ki se nahajajo v regiji Vzhodni Kazahstan. Če bo geološko raziskovanje dveh novih potencialnih polj litija uspelo, bo država imela 9 potrjenih lokacij litija za nadaljnji razvoj.
 
Kazahstan ima trenutno sklenjene sporazume z vodilnimi podjetji na Japonskem, v Nemčiji in v Franciji, za proizvodnjo redkih zemeljskih kovin, potrebnih za proizvodnjo EV. Japonska je zgradila veliko tovarno v Stepnogorsku v severnem Kazahstanu za proizvodnjo disprozija, bistvene redke kovine, ki je med drugim potrebna za izdelavo motorjev za električna in hibridna vozila.
 

Kovine za letalsko industrijo - titan 

Rusija ima velik delež v svetovni ponudbi številnih kovin, a najpomembnejša je titan. Rusija je 3. največja proizvajalka titana, takoj za Kitajsko in Japonsko. Ima okoli 13,5 % delež, Ukrajina pa 2 do 2,6 % delež. Rusija in Ukrajina skupaj predstavljata 16 % svetovne proizvodnje.
 
Rusija ima ključno vlogo na globalnem trgu titana, ki je izjemno pomemben ne samo za komercialna letala, temveč se uporablja tudi za proizvodnjo obrambne opreme in je posledično izjemnega pomena za nacionalno varnost. 
 
EU je julija odpravila omejitve glavnemu ruskemu proizvajalcu titana, družbi VSMPO-Avisma, da ne bi povzročila motenj na trgu. Rusija je globoko vpeta v svetovni trg kovin, zato je te materiale težko sankcionirati.
 
Kazahstan ima velike zaloge titana. V letu 2020 je Kazahstan izvozil titana v vrednosti 124 mio USD, zato je država postala 8. največja izvoznica titana na svetu.
 
Poleg titana proizvaja država tudi magnezij, vanadij in skandij, ki sodijo med najredkejše zemeljske elemente.
 

Zahteven proces od nahajališč do končnega potrošnika 

Kupci po vsem svetu se bodo verjetno čedalje pogosteje obračali na tehnologijo, ki vključuje elemente iz Kazahstana.
 
Redke zemeljske kovine so ključnega pomena za proizvodnjo številnih visokotehnoloških predmetov, vendar je proces od nahajališč do končnih potrošnikov zahteven. 
 
Pogosto so ti elementi tudi radioaktivni in onesnažujejo vode v procesu njihovega pridobivanja.
 
Vse te ovire mora premagati Kazahstan, da bo lahko proizvajal te bistvene elemente za svet visoke tehnologije.
 

 
Viri: Factiva, bne IntelliNews
 

Preberite še:

 
Globalni trendi na področju panoge strojev in naprav

Trendi avtomobilske industrije

Gospodarstvo Kazahstana ter priložnosti na trgu


 Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: