Latvijski uvoz in izvoz lesne industrije v 2021

četrtek, 29. april 2021

Po podatkih latvijskega kmetijskega ministrstva je Latvija v obdobju januar - februar 2021 uvozila za 162,67 mio EUR lesa in lesnih izdelkov, kar je 10,8 % več kot v enakem obdobju lani, ko je uvoz znašal 146,8 mio EUR.

Lesa in lesnih proizvodov so v tem obdobju uvozili za 109,6 mio EUR, kar predstavlja 67,4 % celotnega uvoza in 28,9 % več kot v enakem obdobju lani.
Uvoz žaganega lesa je znašal 37,78 mio EUR (+ 89,9 %), uvoz okroglega lesa 18,46 mio EUR (+ 9,7 %), uvoz drv pa 13,98 mio EUR (+ 15,3 %).
Latvija je v obdobju januar-februar 2021 uvozila za 40,04 mio EUR papirja, lepenke in povezanih izdelkov, kar je za 15,5 % manj kot v enakem obdobju lani. Ti izdelki so predstavljali 24,6 % celotnega uvoza lesne industrije.
Uvoz lesenega pohištva se je medletno zmanjšal za 9,3 % na 12,35 mio EUR, kar je predstavljalo 7,6 % celotnega uvoza lesne industrije.

Največ je Latvija v prvih dveh mesecih 2021 uvozila lesa in lesnih izdelkov iz Belorusije. Uvoz iz Belorusije je znašal 33,11 mio EUR ali 20,4 % celotnega uvoza lesne industrije. Iz Litve je Latvija uvozila za 32,86 mio EUR (20,2 %), iz Rusije pa 20,05 mio EUR (12,3 %). V primerjavi z obdobjem januar - februar 2020 je uvoz iz Belorusije zrasel za 49,7 %, uvoz iz Litve se je povečal za 13,4 %, uvoz iz Rusije pa za 38,9 %.

Latvijski izvoz lesne industrije se je v obdobju januar - februar 2021 povečal za 10,4 % in je znašal 483,64 mio EUR, v enakem obdobju lani pa je znašal 438,15 mio EUR.

Les in lesni proizvodi so v prvih dveh mesecih letošnjega leta predstavljali največji delež ali 86,9 % celotnega izvoza lesne industrije. Vrednost izvoza tega segmenta je znašala 420,5 mio EUR, kar je 13,4 % več na medletni ravni.
Žaganega lesa so izvozili v vrednosti 115,65 mio EUR (+ 11,4 %), drv za 90,49 mio EUR (+ 7,8 %), vezanih plošč za 36,53 mio EUR (- 9,4 %), ivernih plošč pa za 36,45 mio EUR (+ 49 %).
Izvoz lesenega pohištva se je v prvih dveh mesecih leta 2021 zmanjšal za 8,4 % na 28,42 mio EUR in je predstavljal 5,9 % celotnega izvoza lesne industrije.
Izvoz papirja, kartona in povezanih izdelkov je znašal 22,89 mio EUR (+ 7,3 %) in je predstavljal 4,7 % celotnega izvoza lesne industrije.

Največ je Latvija letos izvozila lesa in lesnih izdelkov na Dansko (11 %), v Estonijo (9,7 %), na Švedsko (8,7 %) in v Nemčijo (6,8 %).

Viri: Factiva, Baltic Business Daily

Več informacij o globalnih trendih na področju lesne in pohištvene industrije