Na Češkem bodo letos po ocenah prodali za 18,4 mlrd EUR hrane

četrtek, 18. avgust 2022
 

Vrednost prodaje hrane na Češkem se bo v letu 2022 povečala za 15,1 %

Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da se bo vrednost prodaje hrane na Češkem v letu 2022 povečala za 15,1 % na skupno 471,8 mlrd CZK, kar je približno 18,4 mlrd EUR.

V letu 2023 naj bi se prodaja hrane nekoliko upočasnila in dosegla 4,3 % letno rast, potem pa naj bi do leta 2026 rasla za približno 6,2 % letno.

Največjo rast bodo letos zabeležili izdelki iz sveže zelenjave, v srednjeročnem obdobju napovedi do leta 2026 pa se bo povečevalo predvsem povpraševanje po premium izdelkih.
 

 

SWOT analiza češke živilsko-predelovalne industrije 

Prednosti 

 • Češka ima eno izmed najbolj razvitih živilsko-predelovalnih industrij v srednji Evropi.
 • Industrija alkoholnih in brezalkoholnih pijač je zelo dobro razvita in je močno mednarodno vpeta.
 • V državi je izjemno dobro razvita tudi maloprodaja živil, saj več kot 90 % prodaje živil v državi predstavljajo organizirani trgovci na drobno.
 • Pozitiven gospodarski in potrošniški položaj spodbuja močno rast prodaje in številne tuje investicije v češko živilsko-predelovalno industrijo. 

Slabosti 

 • Večja osredotočenost na trgovske znamke je v zadnjih letih negativno vplivala na skupno vrednost prodaje živilskih izdelkov in pijače.
 • Proizvajalci mleka v državi se soočajo z naraščajočo konkurenco na domačem trgu in pomanjkanjem surovin.
 • Poraba količine piva v državi se zmanjšuje, saj je trg zelo zrel in potrošniki zmanjšujejo, oziroma prehajajo na druge kategorije alkohola. 

Priložnosti 

 • Rast prodaje na drobno in zaupanje potrošnikov se na Češkem v zadnjih mesecih izboljšujeta, kar vodi k povečevanju potrošniške porabe.
 • Na trgu obstajajo priložnosti v segmentu funkcionalnih živilskih izdelkov z dodano vrednostjo, predvsem na področju mlečnih izdelkov. Ti izdelki prinašajo tudi višje stopnje dobička.
 • Češka je idealna odskočna deska za širitev na trge v širši regiji srednje in vzhodne Evrope.
 • Izvoz piva še naprej raste, zlasti na nove trge.
 • V sektorjih hrane in pijače obstajajo velike priložnosti predvsem v najvišjem cenovnem razredu, torej v premium izdelkih.
 • Država privablja znatne naložbe mednarodnih proizvajalcev hrane in pijače.

 Nevarnosti 

 • Naraščajoča inflacija predstavlja ključno tveganje za potrošnjo v letu 2022, saj lahko zmanjša kupno moč.
 • Mnogi proizvajalci hrane in pijače se soočajo z višjimi stroški embalaže, energije in surovin.
 • Neposredne tuje naložbe vse bolj ciljajo na cenejše, nastajajoče evropske lokacije, namesto na bolj uveljavljene trge.
 • Vse večja ozaveščenost o zdravju in vse večja stopnja debelosti lahko zavirata obseg prodaje določenih izdelkov.
 • Stroški dela v državi naraščajo, kar zvišuje stroške poslovanja in vodi v pomanjkanje usposobljene delovne sile.
 
Viri: Factiva, Fitch Solutions

 

Preberite še: 


Globalni trendi na področju hrane in pijače

Priložnosti na češkem trguZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: