Na izvoznem oknu obnovljeni podatki o poslovnem okolju 53-ih držav

četrtek, 26. september 2013

Vas zanima:
 

  1. V katere države je Slovenija v letu 2012 izvozila več kot 500 milijonov EUR?
  2. Kakšna so gibanja BDP-ja v Avstriji v primerjavi s Slovenijo?
  3. Kateri so ključni telekomunikacijski operaterji v Bosni in Hercegovini?
  4. Kakšne so napovedi gibanja prodaje brezalkoholnih pijač v Kazahsatnu?
  5. Kateri so najpomembnejši tuji investitorji v Nemčiji?
  6. Kakšen delež ima Slovenija v blagovni menjavi s Slovaško?
  7. Kakšni so trendi v turški avtomobilski industriji?


Obnovili smo pretežni del podatkov o poslovnem okolju 53-ih ključnih izvoznih trgov Slovenije.

Poleg predstavitve gospodarskih gibanj, zunanje trgovine, tujih neposrednih investicij in bilateralnega sodelovanja izpostavljamo predstavitve 127-ih gospodarskih  panog v teh državah.
 

Na voljo so tudi obnovljeni podatki s področja pravnih, finančnih in carinskih vidikov mednarodnega poslovanja.

V kolikor vas zanima:
 

  1. Kdaj prodajalec izpolni svojo dolžnost prodaje blaga po Incoterms 2010?
  2. Katere podatke vključuje dobro bonitetno poročilo?
  3. Kakšne so trgovinske ovire na trgih izven EU?


Vabljeni k ogledu informacijskega portala Izvoznookno, ki z zagotavljanjem informacij in svetovanjem na področju internacionalizacije pomaga slovenskim izvoznikov, da se lažje soočajo z izzivi, ki jih prinaša izvozno poslovanje.


Ekipa izvoznega okna
Spirit Slovenija, javna agencija