Nemška papirna industrija kljubuje težkim razmeram na trgu

torek, 07. marec 2023

Nemška industrija celuloze in papirja je lani v izjemno težkem okolju beležila relativno dobre rezultate in pokazala odpornost na trenutne negotove tržne razmere.
To ugotavlja industrijsko združenje Die Papierindustrie v svoji letni bilanci stanja. 

V letu 2022 je proizvodnja celuloze in papirja v Nemčiji upadla za -6,5 % na 21,6 mio ton, a se je vrnila na dolgoročno pred-krizno raven. 

Število zaposlenih se je ohranilo. K temu je pripomogla tudi ustrezna kolektivna pogodba, ki so jo skupaj podprli socialni partnerji.

Številna podjetja so morala lani prilagoditi svojo proizvodnjo količinam plina, ki so jih še kupovala po normalnih cenah, ter zmanjšanemu povpraševanju ob koncu leta zaradi kupcev, ki so kopičili zaloge. Posledično je to pripeljalo do upada obsega proizvodnje.

Povečani stroški energije in surovin so vplivali na cene izdelkov. To se odraža v rasti prodaje, ki se je lani zvišala za 36,3 % na 21,2 mlrd EUR. 

V Združenju poudarjajo, da kljub težkim razmeram industrija prispeva svoj prispevek k prehodu na CO2 nevtralno proizvodnjo. Proizvajalci intenzivno delajo na papirni industriji prihodnosti. Za to pa potrebujejo tudi ustrezne politične okvirne pogoje, kot je na primer začasna cena industrijske električne energije, ki je bistvenega pomena za energetsko intenzivne industrije. 

Proizvajalci papirja in celuloze so na začetku pomembnih vrednostnih verig in tvorijo hrbtenico Nemčije kot industrijske lokacije. Papir, lepenka in karton so osnovni material za številne sistemsko pomembne izdelke, kot so embalaža za zdravila in živila, higienski izdelki in mediji. 

Nemška papirna industrija je s približno 46.000 zaposlenimi največja papirna industrija v Evropi in četrta največja na svetu.

V Nemčiji proizvajajo okoli 3.000 različnih vrst papirja, lepenke in kartona za najrazličnejše zahteve.

 Z 79 % porabo starega papirja je nemška papirna industrija tudi pomemben element trajnostnega krožnega gospodarstva.
 
Preberite še: Vpogled v evropski trg papirja in kartona


 

 
Viri: Factiva, News aktuell, Presse portal
 
 

Preberite še:


Globalni trendi na področju lesne in pohištvene industrije

Ključni trendi evropskega pohištvenega trgaZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: