Vpogled v evropski trg papirja in kartona

četrtek, 22. september 2022
 

Velikost trga 

Evropski trg papirja in kartona* je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 76,8 mlrd USD, kar predstavlja -0,1 % povprečni letni upad med leti 2017 in 2021.
 
Tudi obseg trga je v obdobju 2017–2021 zaradi recesijskega vpliva pandemije Covid-19 beležil upad rasti.
 

Povpraševanje po kartonu hitro raste 

Segmenti časopisnega, tiskarskega in pisalnega papirja so v zadnjih letih zaradi digitalizacije in tehnološkega napredka stalno upadali. 

Istočasno pa raste poraba drugih izdelkov iz papirja in kartona. Povpraševanje po papirju in kartonu, namenjenem embalažnim rešitvam, je v zadnjih letih močno naraslo, predvsem zaradi vse večjega povpraševanja po trajnostnih izdelkih. Zaradi možnosti recikliranja in razgradljivosti je embalaža na osnovi papirja sorazmerno bolj trajnostna kot drugi materiali.
Najpomembnejše gonilo rasti segmenta papirne embalaže pa je širitev sektorja spletne trgovine. Predvsem narašča povpraševanje po sekundarni embalaži iz kartona (škatle iz valovitega kartona), zaradi njene trdnosti in vzdržljivosti. Večji spletni trgovci za embalažo uporabljajo predvsem karton.
 
Segment kartona in ostalega papirja je bil leta 2021 najdonosnejši na evropskem trgu, saj je ustvaril 57,2 mlrd USD prihodkov, kar predstavlja 74,5 % celotne vrednosti trga. Segment papirja za tiskanje in pisanje je leta 2021 prispeval prihodke v višini 17,3 mlrd USD ali 22,5 % skupne vrednosti trga.
 

 

Napovedi trga 

Po napovedih analitikov naj bi se evropski trg papirja in kartona v prihodnjih 5 letih povečeval po 11 % povprečni letni stopnji in v letu 2026 dosegel vrednost 129,6 mlrd USD.
 
Rast trga papirja in kartona naj bi bila v predvidenem obdobju močnejša, predvsem zaradi naraščajočega povpraševanja po papirni embalaži in hitre rasti spletne maloprodaje. Poleg tega bo naraščajoča osveščenost glede trajnostne embalaže med potrošniki še naprej dajala prednost papirni embalaži, kar bo dodatno povečalo povpraševanje.
 
Z okrevanjem povpraševanja naj bi se zvišale tudi cene na trgu. Pričakuje se, da bo ponudba manjša, pri čemer bodo proizvodni stroški naraščali, saj se predelava papirja in kartona zmanjšuje, neobdelane celuloze pa je vse manj. Predvsem popolna prepoved uvoza predelanega papirja in celuloze na Kitajskem, ki velja od leta 2021, naj bi spodbudila cene celuloze po vsem svetu. Poleg tega se bodo povečali proizvodni stroški tudi zaradi povečanih stroškov logistike. Večji proizvajalci papirne embalaže in papirnatih izdelkov za gospodinjstvo že predvidevajo velika zvišanja cen.
 

Največji konkurenti na evropskem trgu papirja in kartona 

Stora Enso 

Družba proizvaja papir in embalažo. Njen portfelj izdelkov vključuje časopisni papir, fini papir, celulozo, časopisni in knjižni papir, potrošni karton, industrijsko embalažo, zunanje in notranje obloge ter lesne izdelke. 
Družba in njene hčerinske družbe delujejo v Evropi, Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Ameriki. 
Stora Enso ima sedež v Helsinkih na Finskem. V njej je v letu 2022 zaposlenih 22.248 delavcev. V letu 2021 je družba ustvarila 12 mlrd USD (10,2 mlrd EUR) prihodkov, kar je 18,8 % povečanje v primerjavi z letom 2020.
 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) 

Družba proizvaja izdelke iz papirja in lesa. Njena glavna ponudba med drugim vključuje izdelke iz celuloze, premazni papir, nepremazni papir, izdelke iz celuloze ter gozdna biogoriva. Družba upravlja gozdna zemljišča v Latviji in Estoniji. Je največji zasebni lastnik gozdov v Evropi, z več kot 2 mio hektarjev gozdnih površin. Sedež družbe je v mestu Sundsvall na Švedskem.

UPM-Kymmene Corporation (UPM) 

Družba proizvaja in dobavlja vrsto obnovljivih in recikliranih izdelkov, povezanih z lesom. Portfelj izdelkov vključuje etiketni papir, biogoriva, celulozo, fini papir, materiale za samolepilne etikete, grafični papir, vezan les in furnir ter kompozite iz lesne plastike. 
Družba UPM ima sedež v Helsinkih na Finskem in v letu 2022 zaposluje 17.601 delavcev. V letu 2021 je družba ustvarila prihodke v višini 11,6 mlrd USD (9,8 mlrd EUR), kar je 14,4 % več kot v letu 2020.
 

DS Smith 

je ponudnik rešitev za papir in embalažo. Oblikuje in proizvaja valovito embalažo in plastično embalažo za izdelke široke potrošnje po vsem svetu. Družba je utrdila svoj položaj na trgu kot vodilni ponudnik reciklirane valovite embalaže v Evropi, k temu pa je pripomogel njen prevzem Duropacka maja 2015 za približno 339 mio USD (300 mio EUR). Družba deluje v Evropi, Aziji in Severni Ameriki. Sedež družbe je v Londonu, v Združenem kraljestvu.


* Trg papirja in kartona meri skupno porabo papirja in kartona v državi ali regiji. Med papir in karton spadajo časopisni papir, papir za tiskanje in pisanje, embalažni papir, gospodinjski in sanitarni papir ter drugi papir in karton. 
 

Viri: Factiva, MarketLine Industry Profiles

 
Preberite še:


Globalni trendi na področju lesne in pohištvene industrije
 
Motnje v svetovni trgovini z lesnimi proizvodi

Smo na poti do novega pomanjkanja toaletnega papirja­?Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: