Nizozemski letalski potniški promet je v letu 2017 ustvaril 5,7 mlrd EUR prihodkov

sreda, 25. julij 2018

Po znižanju vrednosti v letu 2014 se je nizozemski letalski potniški promet v zadnjih letih izboljševal, trend rasti pa se bo po napovedih nadaljeval tudi v prihodnjih petih letih. Najbolj se povečuje segment mednarodnih letov, kar spodbuja skupno rast industrije. Prihodki nizozemskih letalskih družb prispevajo približno 3 % državnemu BDP.  

Letalski potniški promet na  Nizozemskem je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 5,7 mlrd EUR in je med leti 2013-2017 rasel po 4,5 % skupni letni stopnji rasti (CAGR). Volumensko se je nizozemski letalski promet v zadnjih petih letih povečeval po 3,5 % CAGR in v letu 2017 dosegel 38,5 mio potnikov. Po napovedih analitikov se bo število potnikov do konca leta 2022 povečalo na 45,4 mio, kar predstavlja 3,4 % CAGR za obdobje 2018-2022.

Letalski potniški promet je močno odvisen od gospodarskih razmer v državi. Po svetovni gospodarski krizi se je v letu 2009 vrednost nizozemskega letalskega potniškega prometa znižala za več kot 8 %, število potnikov pa se je znižalo za več kot 4 %. Glede na to, da so gospodarske napovedi za Nizozemsko relativno stabilne, so dobre tudi napovedi za letalski potniški promet. Analitiki tako napovedujejo, da se bo nizozemski letalski potniški promet v obdobju 2018-2022 povečeval po 4,9 % CAGR in bo v letu 2022 dosegel vrednost 6,6 mlrd EUR. Podobne pozitivne napovedi veljajo tudi za letalski potniški promet v Nemčiji in Belgiji, kjer naj bi le ta rasel po 4,8 % CAGR, oziroma po 7,7 % CAGR.

Vir: Marketline

Več informacij o globalnih trendih na področju transporta