Nove e-rešitve in e-storitve – povabilo k udeležbi na 2. konferenco Podonavske e-regije in bilateralne sestanke z IT podjetji iz Hrvaške, Srbije, Nemčije in Avstrije

petek, 29. junij 2012

V času od 24. do 25. septembra 2012 Medobčinska pobuda v Sloveniji za čezmejno elektronsko sodelovanje v Podonavski regiji (http://eLivingLab.org/CrossBordereRegion/InterMunicipality) in ALADIN (pobuda univerz v regiji Alpe Adria – Donava) v sodelovanju z JAPTI in Veleposlaništvom Avstrije v Sloveniji organizirata 2. konferenco Podonavske e-regije z naslovom Čezmejne elektronske rešitve  in storitve – razvoj prototipov kot izvajanje Podonavske strategije, ki jo je leta 2010 pripravila Evropska komisija.

 

Pomemben del konference so bilateralni razgovori med podjetji IT sektorja iz vseh sodelujočih držav (Slovenije, Srbije, Hrvaške, Nemčije in Avstrije) ki jih organizira JAPTI v sodelovanju z ustreznimi sorodnimi institucijami držav v regiji.Podonavska strategija sledi načelom finančne, institucionalne in zakonodajne nevtralnosti – torej sodelovanje brez novih institucij, brez novih zakonodajnih aktov in brez dodatnih sredstev iz proračuna EU. Bistvo makroregionalnega povezovanja  je v tesnejšem in bolj usklajenem sodelovanju obstoječih institucij in učinkovitejši uporabi obstoječih sredstev, tako evropskih, nacionalnih kot ostalih.

 

Pobuda temelji na pričakovanju, da bodo novi in inovativni načini čezmejnega elektronskega sodelovanja pripomogli k pospeševanju novih e-rešitev in e-storitev, kar bo prispevalo k večji konkurenčnosti sodelujočih organizacij, podjetij, države, in regije kot celote, kot tudi k boljšemu življenju državljanov v regiji.


Okvirni program konference (slovenska verzija)

Okvirni program konference (angleška verzija)


Konferenca in bilateralni razgovori bodo potekali 24. in 25. septembra 2012 v Grand hotelu Union v Ljubljani.


Prosimo vas, da svoj interes za udeležbo na konferenci oziroma bilateralnih razgovorih med podjetji potrdite preko elektronske prijavnice, najkasneje do petka 31. avgusta 2012. Po uspešno opravljeni prijavi, boste prejeli potrditev na vaš e-mail.


V okviru bilateralnih razgovorpv, bodo zainteresirana podjetja iz Podonavske regije, ki iščejo partnerje za sodelovanje v različnih IT projektih, predstavila svoje prototipe. V kolikor vas sodelovanje v posameznem projektu zanima, oziroma želite individualni razgovor z nosilci, vas vljudno prosimo, da v elektronsko prijavnico ob prijavi v rubriko " Information on your company's interest in the target market " navedete tudi podjetje in naslov prototipa.

Seznam prototipov - po podjetjih.

Opisi posameznih prototipov - po nazivih:

1. PROJEKT REIN: Regionalna interaktivna EDU mreža za spodbujanje konkurenčnosti v Podonavju 2012-2017 
2. NLB d.d.
3. e-Nurse
4.Innovations for smart communities
5.Virtual Interactive Platform for Modeling the Manufacturing Environment in Real Work Scenarios
6.Geographical Information Processing for Environmental Pollution-Related Security within Urban Scale Environments
7. Smart services for sustainable development of eco-tourism
8. eCall
9. Smart services of Universal dispatcher and Operational Telecommunications networks for Railways (EUSDR Priority 1b)
10.MCCP: Multilingual Cross-border Communication Platform
11. Intermodal and seamless Mobility
12. A new concept of open source radiological station completely multi-touch
13. A DICOM archive (PACS, Picture Archiving & Communication in Medicine) for  anatomo-pathology images
14. E-learning system for Clinical Engineering education program in Cross Border Regions
15. Enablers and Barriers for Cross-border cooperation among SME’s in the Danube Region
16. 3D GIS, control interventions in the field and at headquarters, larger planning interventions
17. Personalized poi searching in tourism
18. Oneclicksurvey
19. E-collaboration against rheumatic diseases

20. Enablement of SAP TERP10 training and certifications for students of universities in Danube
21. Cooperation of funding agencies – the Lead Agency Process
22. Web 2.0 Knowledge and Content Sharing for Business: IBM Connections
23. Cross-border e-Invoicing
24.
Achieving behavioral change with (tracking) sustainability indicators in buildings
25. MDES - Master Data Exchange Solution (data pool)

26. Interactive Multimedia Mobile eLearning/eCitizen Platform – MediaInteractive TV
27.
Complex Hybrid System of Systems to monitor pollutants effects (air, water, soil) on healthInteractive Multimedia Mobile eLearning/eCitizen Platform – MediaInteractive TV
28. iPASS - the Comprehensive Information System for Monitoring and Management of Grant Funds
29. KC Class Cloud computing ICT service enablement
30. E-auctions for special products and services


Urnik predstavitev prototipov.

Razpored B2B razgorvorov.

Kotizacije ni.

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na gospo Tanjo Drobnič, tel. 01/5891-894, e-mail: tanja.drobnic@japti.si ali na gospo Tino Lukan, 01/5309-826, e-mail: tina.lukan@japti.si.