Novosti glede vzporednega uvoza v Rusko federacijo

ponedeljek, 25. julij 2022
 

Ozadje

 • Ruska vlada je bila pooblaščena, da leta 2022 določi seznam blaga, v zvezi s katerim določbe ruskega Civilnega zakonika o varstvu izključnih pravic do pravic intelektualne lastnine, izraženih v takem blagu, in sredstva identifikacije, ki se uporabljajo za označevanje takega blaga, ne bodo veljala (13. člen, 1. del 18. člena zveznega zakona št. 46-FZ z dne 8. marca 2022). 
   
 • Vlada Rusije je pooblastila Ministrstvo za industrijo in trgovino, da odobri seznam blaga, za katerega se ne uporabljata 6. pododstavek 1359. člena in 1487. člen Civilnega zakonika (Odlok št. 506 Vlade Ruske federacije z dne 29. marca 2022). 
   
 • Ministrstvo za industrijo in trgovino Rusije je odobrilo seznam takega blaga, potem ko je odobrilo kode v skladu z blagovno nomenklaturo zunanje gospodarske dejavnosti EAEU in posebne blagovne znamke, za katere se ne uporablja 1487. člen Civilnega zakonika (Odredba št. 1532 Ministrstva za industrijo in trgovino Rusije z dne 19. aprila 2022).
   
 • Seznam blaga, dovoljenega za vzporedni uvoz (industrijsko blago in surovine, vozila in njihovi deli, oblačila in obutev, kozmetika in parfumi, elektronika in gospodinjski aparati, itd.) v skladu z Odredbo št. 1532 Ministrstva za industrijo in trgovina Rusije, vsebuje: 
 1. bodisi samo oznako blagovne nomenklature zunanje gospodarske dejavnosti EAEU; 
 2. bodisi oznako blagovne nomenklature zunanje gospodarske dejavnosti EAEU in blagovno znamko;
 3. ali oznako blagovne nomenklature zunanje gospodarske dejavnosti EAEU, z izjemo nekaterih blagovnih znamk. 
   
Vodilo naj bi bila oznaka blagovne nomenklature zunanje gospodarske dejavnosti EAEU in/ali blagovnih znamk v lasti imetnikov pravic, registriranih v »neprijaznih« državah. 
 

Vzporedna uvozna vrednost

Na Mednarodnem gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu 2022 je ruski minister za industrijo in trgovino Denis Manturov dejal: »Potrjeni pravilnik velja nekaj več kot mesec dni. Po podatkih carinskega organa je bil v tem obdobju v našo državo uvožen uvoz v vrednosti približno 2 milijard USD za približno 130 izdelkov«.
 

Pravne posledice legalizacije vzporednega uvoza

 • Nezmožnost uvedbe civilnopravne odgovornosti za vzporedne uvoznike in vzporedno uvoženo blago glede:
 1. izterjave izgub,
 2. zatiranja ravnanj, ki kršijo pravice ali ustvarjajo tveganje, da bi bile te pravice kršene,
 3. izterjave odškodnine v skladu s 1515. členom ruskega Civilnega zakonika (do 5.000.000 rubljev ali dvojni znesek blaga, uvoženega vzporedno),
 4. odstranitve iz prometa in uničenja. 
 • Obveščanje imetnikov pravic o uvozu blaga, označenega z njihovimi blagovnimi znamkami (5. točka 124. člena Carinskega zakonika Evrazijske ekonomske unije).
 • Začasna prekinitev sprostitve blaga, označenega z blagovnimi znamkami, za 10+10 delovnih dni (1. točka 124. člena Carinskega zakonika EAEU).
 • Ni pravnih razlogov za neuporabo določb carinskega zakonika EAEU. Vendar je bilo izdano mnenje Zvezne carinske službe Rusije: 
»Trenutno carinski uradniki preverjajo, ali je podjetje, ki želi uvoziti blago, na seznamu pooblaščenih zastopnikov imetnikov pravice – če je, potem blago spustijo skozi, če ne, pa obvestijo imetnika pravice, a mi tega ne bomo storili, če bo vzporedni uvoz dovoljen,« je dejal Ruslan Davidov, prvi namestnik vodje Zvezne carinske službe. 
 

Viri: 
 • Posodobljena konferenca AEB o krizi in sankcijah »Handling the Unpredictable & Staying Resilient« (slov. Obvladovanje nepredvidljivega in ohranjanje odpornosti), ki je potekala 21. junija 2022
 • Predstavitev Ilje Titova, sodelavca ADVANT Beiten 
 • Predstavitev Sergeja Vasiljeva, predsednika Pododbora za carino, promet in logistiko Severozahodnega regionalnega odbora AEB, pravnega direktorja, vodje zunanjetrgovinske in carinske prakse, Denuo
 
Prispevek je povzet po ruskih virih in predstavlja ruski komentar sprejetih ukrepov.
 
Pripravila:
Tatiana Morozova
Lokalna sodelavka za področje gospodarstva
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Moskvi
 
 

Preberite tudi: