Objavljena javna razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov na sejmih v tujini in tržnih raziskav

petek, 19. junij 2015

SPIRIT Slovenija, javna agencija je  v petek, 19. junija 2015 v Uradnem listu RS št. 43/2015, objavila javna razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov na sejmih v tujini in  tržnih raziskav na novih tujih trgi v letu 2015. 

 

Okvirni pogoji razpisov:

Naziv razpisa

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih

 

Predmet razpisa

Sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

Sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih glede možnosti prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju izdelkov) na nov tuj trg ali prodora novih izdelkov na nov tuj trg.

 

Upravičeni stroški

Stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini ter stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora.

 

Strošek svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami

Okvirna skupna višina sredstev, ki bo na razpolago za izvedbo javnega razpisa

400.000 EUR

176.000 EUR

Intenzivnost pomoči

60% upravičenih stroškov oziroma največ 8.000,00 EUR

50% upravičenih stroškov oziroma največ  4.500,00 EUR.

 

 

Več informacij o javnih razpisih :