Pomanjkanje lesa spodbuja reformo finske lesne industrije

torek, 19. september 2023
 

Finska se sooča s pomanjkanjem lesa 

Finska se sooča s pomanjkanjem lesa in dobava lesa kot surovine za industrijo je že zaskrbljujoča.

Pomanjkanje je posledica rusko-ukrajinske vojne in je še posebej pereče na jugovzhodu Finske.

Ena prvih industrijska žrtev pomanjkanja lesa je bila tovarna celuloze Sunila v Kotki. Finska lesna družba Stora Enso je v začetku letošnjega septembra napovedala, da se bo tovarna zaprla do konca tega leta. Glavni razlog zaprtja tovarne je njena nedobičkonosnost, kar je predvsem posledica zaustavitve uvoza surovega lesa iz Rusije.

Pred rusko invazijo na Ukrajino pred približno 18 meseci je Finska iz Rusije uvozila okoli 7 % do 10 % surovega lesa, ki se uporablja v predelovalni industriji. Na jugovzhodu Finske je bil delež ruskega lesa, ki so ga uporabljali mlini, še večji.

Finska lesna industrija se zdaj sooča z veliko preobrazbo, ki jo spodbuja pomanjkanje materialov. Razpoložljivost lesa kot surovine postaja vse večji izziv in je vse bolj omejena.

K pomanjkanju v tovarnah je poleg prenehanja uvoza iz Rusije prispevala tudi vse večja uporaba lesa v obliki lesnih sekancev ali peletov pri proizvodnji energije iz bio-goriv.

Tudi rast gozdov se je v zadnjih letih zmanjšala in se verjetno ne bo povrnila na prejšnjo raven.

Na finskem tehničnem raziskovalnem centru VTT ugotavljajo, da je rešitev za pomanjkanje surovin povečanje vrednosti končnih izdelkov lesne industrije. Ker ustvarjanje dodane vrednosti s povečanjem obsega ni več mogoče, je sedaj potrebno ustvariti več dodane vrednosti iz enake količine surovin.
 
Prvi znaki tega trenda so že vidni. Vedno več je naložb v nove izdelke, številni projekti so že v poskusni fazi. 


 

Nove alternative

Ena od alternativ je lignin. Lignin je eden glavnih kemičnih gradnikov dreves in predstavlja 20 % do 30 % sestave lesa. Tradicionalno so ga v industriji celuloze in papirja zavrgli kot odpadek.

Eden od novih predelanih izdelkov visoke vrednosti v lesni industriji je lahko fin ogljikov prah, ki se lahko uporablja v litij-ionskih baterijah.

Čeprav Stora Enso zapira svojo tovarno Sunila, bo pilotna tovarna za ogljikove izdelke na lokaciji še naprej delovala. Družba išče tudi druge načine uporabe lignina. Razvila je na primer lepilo na osnovi lignina, pri čemer je celoten izdelek narejen na biološki osnovi. Poleg tega je družba preizkusila uporabo lignina kot nadomestka za bitumen, na primer pri izdelavi asfalta.

Finska lesna podjetja imajo v razvojnem procesu že kar nekaj novih obetavnih izdelkov višje dodane vrednosti.

Obstajajo na primer nova tekstilna vlakna iz celuloze, materiali na osnovi bio-ogljika, kot so ogljikova vlakna, in novi embalažni materiali.
 

Nadomestki za lesna vlakna

Številna podjetja zdaj iščejo tudi vire materialov za zamenjavo lesnih vlaken. Podjetje Fiber-X-Finland preizkuša takšne nove vire vlaken za industrijo celuloze. Povpraševanje po testiranju obstaja, pravijo v podjetju, a večinoma prihaja iz tujine.

Na globalnem trgu je že povpraševanje po izdelkih, izdelanih iz alternativnih surovin, ki so v praksi odpadki ali stranski proizvodi.

Predvsem mednarodni velikani hitre mode želijo izdelovati oblačila iz odpadnih materialov. Alternativa lesnim vlaknom so lahko na primer odpadna vlakna, pridobljena iz kmetijstva, kot sta slama in konoplja.

Na svetu je po rastni sezoni veliko poljskih odpadkov, ki se sežgejo. Iz njih je mogoče narediti celulozo, ki se lahko uporabi na primer za izdelavo oblačil. 
 

Finska industrija lesnih izdelkov

Finska proizvede približno 12 mio m3 žaganega lesa na leto, od tega ga približno 4/5 porabi v gradbenem sektorju.

Predelava domačega lesa pozitivno vpliva na finsko gospodarstvo in zaposlovanje. Industrija lesnih izdelkov na Finskem zaposluje okoli 30.000 ljudi.

Bruto vrednost proizvodnje finske lesne industrije znaša približno 6,5 mlrd EUR, od tega predstavljata žagarstvo in lesna industrija približno 62 %, mizarska industrija pa približno 38 %.

Industrija lesnih izdelkov ima pomembno vlogo tudi pri ustvarjanju izvoznih prihodkov za Finsko. Najpomembnejša izvozna izdelka sta žagan les in vezane plošče.

Glavni izvozni trgi za finski izvoz lesnih proizvodov so evropske države, pa tudi Egipt, Kitajska in Japonska.


Viri: Factiva, Nordic Daily, Yle News 

 

Preberite še:


Globalni trendi na področju lesne in pohištvene industrije

Gospodarstvo ter možnosti vstopa na finski trg
 
Finska gozdarska in lesna industrija
Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: