Rast alžirskega trga obnovljivih virov energije

četrtek, 26. januar 2023
 

Vpogled v alžirski trg OVE

Diverzifikacija državnega gospodarstva in zmanjšanje odvisnosti od sektorja nafte in plina sta ključna dejavnika, ki spodbujata rast trga obnovljive energije v Alžiriji.

Poleg tega diverzifikacija mešanice energetskih virov ponuja številne koristi, vključno z ustvarjanjem delovnih mest in energetsko varnostjo, kar še dodatno spodbuja trg obnovljive energije v državi.

Rast trga lahko v prihodnjih letih nekoliko ovirajo zamude pri vladnih odobritvah novih projektov, politična negotovost in pomanjkanje učinkovitega regulativnega okvira.

Analitiki napovedujejo, da bo alžirski trg obnovljive energije v obdobju 2023-2028 rasel po 7 % povprečni letni stopnji.

Alžirija je občutljiva na podnebne spremembe, ki zahtevajo manjšo porabo fosilnih goriv. Zato alžirska vlada načrtuje, da bo v prihodnjih letih povečala delež obnovljivih virov energije v proizvodnji energije, s čimer bo ustvarila veliko priložnosti za konkurente na trgu.
 

Ključni tržni trendi 

Največji segment obnovljivih virov energije v Alžiriji je sončna energija 

Potrebe Alžirije po energiji so močno odvisne od zemeljskega plina, ki predstavlja več kot 90 % proizvodnje električne energije v državi.

Vendar ima država ogromen potencial sončne energije. V letu 2021 je delež sončne energije v skupni zmogljivosti obnovljivih virov dosegel 65 %.

Po podatkih IRENA je bila v Alžiriji leta 2021 skupna nameščena zmogljivost foto-voltaičnih solarnih elektrarn 423 MW.

Da bi izkoristila sončni potencial v državi, je vlada sprejela pobude, kot je Program za obnovljivo energijo in energetsko učinkovitost, v okviru katerega želi država do leta 2030 doseči skupno foto-voltaično zmogljivost 13.575 MW.

Alžirija se je pridružila tudi industrijski pobudi Desertec, katere cilj je uporaba sončne in vetrne energije Sahare za zagotavljanje 15 % evropskih potreb po električni energiji do leta 2050.

To bo po ocenah analitikov povečalo naložbe v projekte sončne energije ter spodbudilo rast trga sončne energije v prihodnosti.
 

Povečanje povpraševanja po obnovljivi energiji bo spodbudilo rast trga

Konvencionalne metode proizvodnje električne energije, kot je proizvodnja v termoelektrarnah, težko zadostijo povečanemu povpraševanju po električni energiji, kar utira pot rasti obnovljivih virov energije.

Drug dejavnik, ki pospešuje rast obnovljivih virov, je učinkovito sodelovanje med vlado in zasebnim sektorjem. Podporne vladne politike na področju obnovljivih tehnologij povečujejo rast industrijskih naložb.

Alžirska vlada je podpisala tudi memorandum o soglasju z Dii Desert Energy, upravljavcem projekta Desertec, katerega cilj je v 40 letih ustvariti obsežno mrežo vetrnih in sončnih naprav v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu.

Država je določila cilje glede obnovljivih virov energije. Do leta 2030 naj bi z uporabo obnovljivih virov proizvedla skupno 22.000 MW obnovljive energije, od tega bo 12.000 MW namenjenih nacionalnemu trgu in 10.000 MW izvozu.

Vlada namerava do leta 2030 povečati delež obnovljivih virov v energetski mešanici za več kot 25 %, z oblikovanjem novega nacionalnega modela porabe električne energije, z novimi projekti za napredek sončnih, vetrnih, hidroelektrarn in elektrarn na biomaso.

Poleg tega vlada sprejema zakone za opredelitev jamstev, finančne pomoči in davčnih spodbud, dodeljenih tako javnim kot zasebnim podjetjem, da bi povečala zanimanje za naložbe v sektorju OVE, kar bo v prihodnjih 5 letih še dodatno spodbudilo trg obnovljivih virov energije.


 

Konkurenti na trgu

Alžirski trg obnovljive energije je zmerno konsolidiran.
 

Med ključne konkurente na trgu spadajo:

  • Algerian Solar Company
  • Sarl Algerian PV Company
  • Zergoun Green Energy
  • SCET Algeria Energy
  • SKTM SPA.


Viri: Factiva, Mordor Intelligence, MarketResearch, Renewables NowPreberite tudi:

Globalni trendi na področju zelene tehnologije
 
OVE bodo do leta 2025 največji vir proizvodnje električne energije

Priložnosti na alžirskem trguZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: