Severna Makedonija ne dosega pričakovanj na področju sončne energije

torek, 30. avgust 2022
 
Deutsche Welle, je izvedel raziskavo o sončni energiji v Severni Makedoniji, ki jo je sponzoriral Evropski novinarski sklad. Izsledki raziskave kažejo, da si številna podjetja in zasebniki želijo prehoda na obnovljive vire energije, predvsem na sončno energijo. Vendar se zaradi skromnih državnih subvencij za kapitalsko intenzivne naložbe ter številnih izvajalcev brez licence, ki ponujajo podpovprečno blago in storitve, prehod odvija prepočasi.
 
"Makedonsko sonce za makedonsko energijo," je leta 2018 dejal nekdanji premier Zoran Zaev in napovedal, da bo država, ki ima obilo sonca, sončno energijo izkoristila za ustvarjanje gospodarske rasti. 

Danes država komaj dohaja svoje ambiciozne cilje glede sončne toplotne in foto-voltaične energije.
 

Severna Makedonija je ena od držav z največ sonca 

Po podatkih makedonskega statističnega urada so severno-makedonska gospodinjstva leta 2019 namestila okoli 80.000 sončnih toplotnih kolektorjev. Severna Makedonija ima povprečno 280 sončnih dni na leto, kar je več od povprečja večine držav. Kljub temu je zadnje poročilo Mednarodne agencije za obnovljivo energijo pokazalo, da država trenutno iz sonca proizvede manj kot 2 % električne energije, kar je ena najnižjih ravni v Evropi.
 
Nevladna organizacija za okoljske raziskave in informiranje Eko-svest, ki je nedavno začela kampanjo o pametnem energetskem načrtovanju, ugotavlja, da bi lahko Severna Makedonija postala energetsko neodvisna z namestitvijo sončnih kolektorjev na le nekaj % ozemlja države. Zanimanja javnosti očitno ne manjka. 90 % državljanov meni, da bi lahko sončno energijo veliko bolj izkoristili za zadovoljevanje energetskih potreb in da bi bilo treba več vlagati v energetsko neodvisnost.
 

Premalo subvencij 

Velika ovira za razvoj je neustrezna podpora vlagateljem, ugotavljajo strokovnjaki in gospodarstveniki. Subvencije so bile doslej majhne. Za gospodinjske sončne toplotne kolektorje je namenjenih le 80.000 EUR letno, kar pomeni, da 500 do 600 družin prejme od 150 do 300 EUR za kritje stroškov namestitve. 
 
Gospodinjski sistemi, običajno sestavljeni iz enega ali dveh modulov, stanejo okoli 500 EUR na panel. En kolektor zagotavlja približno 150 litrov tople vode na dan.
 
Ministrstvo za gospodarstvo Severne Makedonije je zaradi obremenitve državnega financiranja zaradi pandemije koronavirusa potrdilo, da državne pomoči za solarne toplotne sisteme letos sploh ne bo.
 
Visoki stroški sončne toplotne tehnologije so v Severni Makedoniji privedli do pojava ne-licenciranih podjetij, ki ponujajo blago in storitve slabše kvalitete ter uporabljajo slabe materiale, izdelane večinoma na Kitajskem.

Ljudje si želijo sisteme kupiti čim ceneje, zato pogosto naredijo napako in se odločijo za slabšo kakovost.

Podjetja, ki izvajajo storitve, obstajajo krajši rok, potem pa imajo potrošniki težave s poprodajnimi storitvami in servisiranjem.
 

Potrebno je spremeniti obstoječo zakonodajo 

Obstoječo zakonodajo je nujno potrebno spremeniti in podjetja, ki vgrajujejo sončne kolektorje brez državnega certifikata kakovosti, ne bi smela biti upravičena do subvencij. 
 
Dogaja se namreč, da lahko podjetja uvažajo poceni kolektorje in so oproščena plačila carin, medtem ko severno-makedonski proizvajalci, kot sta Camel Solar in Plasma, plačujejo 18 % davek za uvoz surovin za domačo proizvodnjo sončnih kolektorjev. Solar Makedonija organizira tečaje in izdaja certifikate za pooblaščene monterje. V treh letih se je usposabljalo 80 ljudi. A 200 licenciranih inštalaterjev po vsej državi je še vedno premalo.
 
Pri nameščanju foto-voltaičnih sistemov pa je situacija popolnoma drugačna. Preden se podjetja obrnejo na komisijo za pridobitev energetskih dovoljenj, potrebujejo številne dokumente in gradbena dovoljenja. To sicer povečuje birokracijo, a hkrati zagotavlja, da vlagatelji v foto-voltaične sisteme ne tvegajo toliko kot potrošniki pri nakupu pomanjkljivih toplotnih sistemov.
 

OVE cilji Severne Makedonije 

Kljub težavam se Severna Makedonija močno zavzema za uvedbo obnovljivih virov energije, kar podpira tudi Evropska unija. Ciljni delež obnovljivih virov v bruto končni porabi energije je bil postavljen na 40 % do leta 2030 in 45 % do leta 2040.
 
Od leta 2018 je EBRD financirala približno 27 mio EUR v objekte sončne energije in hidroelektrarne v državi. EBRD je v Severni Makedoniji podprla znatne naložbe v prenosno in distribucijsko omrežje, potrebno za energetski prehod, zanesljivost oskrbe in uvedbo obnovljivih virov energije.
 
A strokovnjaki se strinjajo, da ne glede na to, kako dobronamerni so, ta in drugi mednarodni viri financiranja verjetno ne bodo pomagali Severni Makedoniji pravočasno doseči njenih ambicioznih ciljev.
 

 
Viri: Factiva, Deutsche Welle
 

Preberite še: 

Globalni trendi na področju zelenih tehnologij

Republika Srbska bo podprla PV projekte za zasebne stavbe

Makedonija odobrila subvencije za sončne kolektorje

Priložnosti na trgu Severne MakedonijeZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: