Makedonija odobrila subvencije za sončne kolektorje

torek, 21. junij 2022
 

Za gospodinjstva subvencije do 1.000 EUR

Ministrstvo za gospodarstvo Severne Makedonije je 15.6.2022 sporočilo, da gospodinjstva lahko prejmejo subvencijo v višini do 30 %, vendar ne več kot 1.000 EUR za nakup in namestitev strešnih sončnih kolektorjev.
Severna Makedonija je spremenila tudi pravilnik o obnovljivih virih energije in povečala maksimalne zmogljivosti strešnih sončnih elektrarn za gospodinjstva, podjetja in državne ustanove. Ti bodo lahko svoje presežke električne energije prodajali kateremu koli dobavitelju električne energije.
 

Obračunsko obdobje za odjemalce je 6 mesecev

Vsako gospodinjstvo, podjetje in državna ustanova lahko sklene pogodbo z dobaviteljem električne energije, tudi z univerzalnim dobaviteljem. Presežek se izračuna glede na povprečno nabavno ceno električne energije, ki jo univerzalni dobavitelj nabavi za oskrbo gospodinjstev in malih odjemalcev. Obračunsko obdobje za odjemalce je 6 mesecev, začne pa se 1. julija.
Največja inštalirana moč se je za gospodinjstva povečala s 4 kW na 6 kW in podvojila na 40 kW za kategorijo malih odjemalcev. Zgornja meja za slednje je bila sprva načrtovana za 60 kW na subjekt.
Lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah lahko sestavijo skupnost in zgradijo strešni sončni sistem moči do 6 kW ter porabljajo električno energijo v delih stavbe v skupni lasti.
 

Brezplačni pametni števci 

Univerzalni dobavitelj Evn Home D.O.O. Skopje ima zdaj obveznost brezplačne vgradnje merilne naprave za tiste, ki na svoje strehe postavljajo foto-voltaične sisteme. Gospodarsko ministrstvo je tudi predlagalo, da se iz zakona o gradnji izbriše pravilo, da občine odločajo o tem, ali bodo potrošnikom dovolile vgradnjo strešnih solarnih enot.


 
 
Viri: Factiva, See News, Balkan Green Energy News 

 

Preberite še: 

Cilj Severne Makedonije je do leta 2025 doseči 46 % delež OVE

Priložnosti na trgu Severne Makedonije

Visoka rast cen iz obnovljivih virov

Globalni trendi na področju zelenih tehnologij