Cilj Severne Makedonije je do leta 2025 doseči 46 % delež OVE

četrtek, 03. februar 2022
 
Delež obnovljivih virov energije v proizvodnji električne energije naj bi v Severni Makedoniji po napovedih makedonskega finančnega ministrstva do leta 2025 dosegel 46 %.

 
Država v okviru novega 3 letnega gospodarskega programa reform načrtuje tudi izvedbo več okoljskih reform. Te se bodo v letih 2022-2024 osredotočale na izboljšave čiščenja trdnih odpadkov in odpadne vode, energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije.

 
Program predvideva tudi aktivnosti za krepitev človeškega kapitala, izboljšanje konkurenčnosti domačih podjetij in njihovo vključevanje v svetovne vrednostne verige ter zmanjševanje sive ekonomije.
 
Makedonska vlada načrtuje ustanovitev hibridnega investicijskega sklada za zelena in digitalna zagonska podjetja ter inovativna mala in srednja podjetja (MSP). Do leta 2023 bo zanje namenjenih 17 mio EUR naložb.
 
Prednostne strukturne reforme, ki so začrtane v programu, naj bi pomagale državi izpolniti gospodarske kriterije za vstop v EU.
 
Delež obnovljivih virov energije v bruto proizvodnji električne energije Severne Makedonije je v letu 2019 znašal 22,9 %, kažejo zadnji podatki makedonskega ministrstva za okolje in prostor.
 
Severna Makedonija namerava do leta 2030 zapreti elektrarni na premog REK Bitola in TEC Oslomej kot del svoje strategije za prehod na obnovljive vire energije, je prejšnji teden sporočil makedonski minister za okolje Naser Nuredini.


 
Viri: Factiva, SeeNews

Več informacij o globalnih trendih na področju zelenih tehnologij