Strategije in obeti za evropska podjetja v Rusiji

petek, 24. junij 2022

Združenje evropskih podjetij (AEB) vsako leto opravi raziskavo Strategije in obeti za evropska podjetja v Rusiji. Letos je v raziskavi, ki je potekala aprila in maja, sodelovalo 107 družb članic AEB iz Nemčije (21 %); Rusije (20 %); Francije (11 %); Švedske (8 %); Združenega kraljestva (5 %); Nizozemske (4 %); Finske (4 %); Švice (4 %); Italije (3 %); ZDA (2 %) in drugih držav.

Glavne dejavnosti anketiranih družb so: strokovne storitve (15 %); FMCG in maloprodaja (15 %); avtomobilska industrija (13 %); kemični in farmacevtski izdelki (9 %); finančne storitve (9 %); inženiring/gradbeništvo (8 %); energija/naravni viri in transport/logistika (6 %).

Pri tem je 42 % družb navedlo, da je število zaposlenih v njihovem podjetju v Rusiji sto oseb ali manj. V raziskavo so bile vključene tudi družbe, ki zaposlujejo več kot pet tisoč ljudi in so predstavljale 6 % anketiranih.
 

Vstop na trg in prisotnost na njem

Glavni razlogi za vstop na ruski trg še naprej ostaja velik tržni potencial (91 %), velika velikost trga (90 %) in pozitivna tržna dinamika (90 %). Ti dejavniki ostajajo aktualni kot ključni razlogi za prisotnost podjetij na ruskem trgu danes.
 

Obeti za podjetja in poslovno okolje

Leto 2021 je bilo za evropska podjetja v Rusiji uspešno. Večina makroekonomskih kazalnikov kaže močno pozitivno dinamiko, vendar je bil začetek leta 2022 bistveno slabši od pričakovanega. Ocene članic AEB glede njihovih naložb v letu 2022 in razvoja poslovanja v kratkoročni perspektivi so se precej znižale. Rezultati raziskave kažejo na močan padec kratkoročnih (1–2 leti) in srednjeročnih (3–5 let) pričakovanj za razvoj ruskega gospodarstva zaradi sankcij proti Rusiji in ruskih protiukrepov (9 % družb pričakuje rast v 1–2 letih in 38 % v 3–5 letih, v primerjavi s 64 % oziroma 73 % v letu 2021).
 
Precej manjše število podjetij v letu 2022 pričakuje rast naložb (7 % jih namerava povečati naložbe v primerjavi s 45 % v letu 2021). Dolgoročni gospodarski obeti (6–10 let) so še naprej ocenjeni visoko, vendar manj v primerjavi z rezultati raziskave za leto 2021 (60 % jih pričakuje rast v primerjavi z 79 % leta 2021).
 
Trenutni gospodarski obeti niso izpolnili pričakovanj večine družb (73 % jih je izjavilo, da je razvoj gospodarstva v letu 2022 slabši od pričakovanega). Približno polovica (47 %) jih je poročalo, da se je poslovanje njihovega podjetja v prvem četrtletju 2021 razvijalo slabše od pričakovanega. Večina podjetij pričakuje znižanje dobička in prihodkov v naslednjih treh letih (59 % jih pričakuje dobiček, 62 % pa upad prihodkov). Dejavniki, ki so v letu 2022 najbolj negativno vplivali na poslovanje družb članic AEB v Rusiji, so omejitve zaradi sankcij proti Rusiji in negotovost glede nadaljnjih dogajanj.
 
 Dejavniki, ki so v letu 2022 najbolj negativno vplivajo na poslovanje družb:
 
 • 79 %: omejitve zaradi sankcij ZDA, EU in drugih proti Rusiji;
 • 72 %: negotovost glede nadaljnjih dogajanj/tveganje poslabšanja gospodarskih razmer v Rusiji/grožnja izolacije Rusije;
 • 42 %: omejitve zaradi protiukrepov Rusije;
 • 42 %: tveganje ugleda družb zaradi poslovanja v Rusiji;
 • 41 %: težave z logistiko in oskrbovalnimi verigami;
 • 31 %: zavračanje poslovanja tujih partnerskih podjetij v Rusiji;
 • 26 %: nestanovitnost rublja;
 • 22 %: padec kupne moči ruskega prebivalstva.
 

Financiranje

 Med družbami jih je 43 % prek sodišča terjalo plačilo dolgov (v primerjavi s 55 % leta 2021), večina pa je bila uspešnih. Število družb, ki nikoli niso imele slabih terjatev, se je povečalo s 27 % na 43 %. Glavne težave v zvezi s financiranjem so sankcije ZDA, EU in drugih proti Rusiji (76 %); protiukrepi Rusije (46 %); in visoke obrestne mere (30 %).
 

Dojemanje poslovnega okolja

Družbe članice AEB pozitivno ocenjujejo sodelovanje s strankami; z izvajalci, dobavitelji, davčnimi organi in drugimi državnimi organi – kot nevtralno ali pozitivno (dojemanje se je izboljšalo); z zakonodajnimi organi – kot nevtralno ali pozitivno (število negativnih ocen je manjše glede na leto 2021); z organi carinjena in sodišči – kot nevtralno.
 
Padec je bil zabeležen pri pozitivnih poslovnih pričakovanjih na naslednjih področjih poslovanja:
 • infrastruktura (47 % jih ne pričakuje izboljšav na tem področju v naslednjih dveh letih v primerjavi z 10 % leta 2021);
 • zanesljivost partnerjev v dobavni verigi (44 % jih ne pričakuje izboljšav na tem področju v naslednjih dveh letih v primerjavi z 18 % leta 2021);
 • zmogljivosti delovne sile (39 % jih ne pričakuje izboljšav na tem področju v naslednjih dveh letih v primerjavi s 24 % leta 2021);
 • rast stroškov dela (47 % jih ne pričakuje izboljšav na tem področju v naslednjih dveh letih v primerjavi s 37 % v letu 2021).
Negatina pričakovanja so zaznana na področju davkov in dajatev (46 % jih ne pričakuje izboljšav na tem področju v naslednjih dveh letih v primerjavi z 58 % v letu 2021).
 

Sankcije proti Rusiji in protiukrepi Rusije

Sankcije proti Rusiji in protiukrepi Rusije so negativno vplivali na približno 80 % podjetij. Trenutna kriza je močno negativno vplivala na dobavno verigo in logistiko (64 % družb je navedlo vpliv na poslovanje), obseg prodaje (51 %), plačila (42 %) in marginalnost (37 %).
 
Sankcije in protiukrepi, ki so najbolj negativno vplivali na družbe, so:
 • 60 %: omejitve transporta (zračni/morski/železniški promet);
 • 52 %: omejitve izvoza v Rusijo in uvoza iz Rusije;
 • 42 %: sankcije proti ruskim finančnim organizacijam;
 • 31 %: omejitve plačil, ki jih je Rusija uvedla kot del protiukrepov.
Kot odgovor na sankcije in protiukrepe so morala podjetja v večini primerov:
 • 47 %: zmanjšati svoje trženjske proračune;
 • 45 %: ustaviti načrtovane nove naložbe;
 • 41 %: spremeniti svoje naložbene načrte;
 • 32 %: odložiti uvedbo novih izdelkov na trg;
 • 18 %: začasno ustaviti izvajanje svoje trajnostne strategije.
Tveganje prenehanja poslovanja v naslednjih 12 mesecih družbe ocenjujejo kot:
 • 16 %: visoko;
 • 32 %: srednje;
 • 39 %: nizko;
 • 7 % anketirancev načrtuje spremembo svoje strukture upravljanja v primerjavi z zunanjim upravljanjem.

Ukrepe državne podpore je izkoristilo 13 % anketiranih, 15 % pa protikrizne ukrepe državne podpore. Kljub vsem težavam se 65 % družb članic AEB trudi obdržati svoje kadre.
 

Barometer AEB

Leta 2022 se je celovit indeks AEB v primerjavi z lanskim letom znižal za 65 točk, in sicer na 80 točk od možnih 200 točk – na najnižjo raven doslej. Rezultati raziskave so ugotovili občuten padec vseh komponent indeksa.


Povzeto po: 
AEB raziskava "Strategies and prospects for European companies in Russia", 9. junij 2022;
AEB tedenski webinar "Crisis Update: Sanctions and Countermeasures", 10. junij 2022;
Predstavitev Alexey Dorofeev, Vice-President, Commercial Head Russia & Kazakhstan, GfK .


Pripravila:

Tatiana Morozova
Lokalna sodelavka za področje gospodarstva
Veleposlaništvo RS V Moskvi
 

Preberite tudi:


Katera evropska podjetja še delujejo v Rusiji

Predstavitev ruskega gospodarstva