Trg OVE v Južni Afriki dosega visoke stopnje rasti

četrtek, 30. marec 2023
 

Vpogled v južnoafriški trg OVE 

Južnoafriški trg obnovljive energije je v zadnjih 5 letih dosegal zelo visoko stopnjo rasti. Takšen trend analitiki napovedujejo tudi za prihodnjih 5 let.

Rast trga obnovljive energije podpirajo vse večje sprejemanje zelene energije pri potrošnikih, vladne pobude za spodbujanje sprejemanja čiste in zelene energije, nova javna in zasebna prizadevanja za zmanjšanje emisij ogljika in večja okoljska ozaveščenost glede negativnih vplivov fosilnih goriv na okolje. 

Južnoafriški trg obnovljive energije je po ocenah leta 2022 ustvaril skupne prihodke v višini 950 mio EUR, kar predstavlja 14,8 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017-2022.

Južnoafriški trg obnovljive energije je rasel v korelaciji s povečanjem zmogljivosti obnovljivih virov. Po podatkih Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA) je obnovljiva energija v državi v letih 2021 in 2022 rasla kljub vojni med Rusijo in Ukrajino, težavam v dobavni verigi, zastoji pri gradnji in rekordno visokim cenam surovin.

Obseg tržne proizvodnje se je v obdobju 2017 - 2022 povečeval po 11,2 % povprečni letni stopnji rasti in leta 2022 dosegel skupno 15.999,3 GWh.
 

Tržna segmentacija 

Največji obseg na trgu obnovljive energije v Južni Afriki je imel v letu 2022 segment vetrne energije, in sicer 9.460,8 GWh, kar ustreza 59,1 % celotnega obsega trga. 

Sončna PV je leta 2022 dosegla obseg 4.996,1 GWh ali 31,2 % celotnega trga.

Študija Južnoafriškega sveta za znanstvene in industrijske raziskave je pokazala, da bi bila lahko vetrna energija za državo stroškovno zelo učinkovita. V Johannesburgu, Pretorii, Western Capeu in Durbanu obstaja ogromen potencial vetra. Če bi v Južni Afriki dodelili 0,6 % zemlje za vetrne elektrarne, bi to učinkovito zadostilo potrebam države po električni energiji.

V Južni Afriki je veliko vlaganj v sončno energijo. Velik del južnoafriške sončne industrije ima sedež v regiji Northern Cape. 
 

Južnoafriški trg OVE glede na kategorije (za leto 2022, v %)


 

Napovedi trga 

Povpraševanje po različnih obnovljivih virih energije, kot sta geotermalna energija in sončna energija, se bo v prihodnjih 5 letih povečevalo, zaradi vse večje industrializacije in urbanizacije v regiji.

Analitiki napovedujejo, da bo južnoafriški trg obnovljive energije v prihodnjih 5 letih rasel po 18,2 % povprečni letni stopnji, kar naj bi do konca leta 2027 dvignilo vrednost trga na 2,18 mlrd EUR.

Obseg trga naj bi se do konca leta 2027 povečal na 33.159,5 GWh, kar predstavlja 15,7 % povprečno letno stopnjo rasti v prihodnjih 5 letih. 

Stroški obnovljive energije padajo zaradi naraščajočega tehnološkega napredka, trg obnovljive energije pa se širi zaradi naraščajoče konkurenčnosti sistemov za shranjevanje baterij. Ogromno se vlaga v sprejemanje obnovljivih virov energije zaradi naraščajoče svetovne zaskrbljenosti glede podnebnih sprememb. Da bi spodbudile trajnost in ohranjanje okolja, vlade v razvitih državah in državah v razvoju zagotavljajo subvencije podjetniškemu sektorju. Ti elementi igrajo pomembno vlogo pri širitvi trga obnovljive energije.

Južna Afrika se je zavezala k boju proti podnebnim spremembam, kar bi lahko spodbudilo prihodnje naložbe v obnovljive vire energije in odmik od premoga. Do leta 2030 naj bi v državi zmanjšali emisije toplogrednih plinov za -28 %. 
 

Konkurenti na trgu 

  • Eskom je južnoafriško državno elektroenergetsko podjetje in največji ponudnik obnovljive energije v državi. Tržni položaj Eskoma podpira njegovo vertikalno integrirano delovanje, ki vključuje proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije. Podjetje je aktivno na več področjih, vse od izgradnje elektrarn do obratovanja in vzdrževanja. Vendar pa večina moči podjetja izvira iz neobnovljivih virov energije, kot so fosilna goriva in jedrska energija. Podjetje deluje v Ugandi in v Južni Afriki. Eskom ima sedež v Sandtonu v Južni Afriki. 
  • Juwi Renewable Energies je glavni proizvajalec vetrne in sončne energije v Južni Afriki in je zdaj hčerinska družba v 100 % lasti nemškega dobavitelja energije MVV Energie AG. Podjetje ima nameščeno zmogljivost 5,7 GW, vključno s portfeljem 1.750 sončnih elektrarn in 1.050 vetrnih elektrarn po vsem svetu. Skrbi za svoje storitve na področju vetrne energije, sončne energije in infrastrukturnih projektov. Juwi Renewable ima sedež v Brisbanu, Queensland, Avstralija. 
  • Engie SA(Engie) je energetsko podjetje, ki proizvaja, trguje in prodaja električno energijo. Z razvojem obnovljivih virov energije ENGIE svojim javnim in zasebnim strankam zagotavlja oskrbo z obnovljivo energijo na podlagi optimiziranih pogodbenih in finančnih dogovorov. Engie ima sedež v Parizu, v Franciji. 
 
 
Viri: Factiva, MarketLine Industry profiles

 

Preberite tudi:


Globalni trendi na področju zelene tehnologije
 
OVE bodo do leta 2025 največji vir proizvodnje električne energije

Priložnosti na južnoafriškem trguZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: