V evropskih državah se povečuje povpraševanje po zamrznjenih prehrambnih izdelkih

sreda, 16. maj 2018

Po dolgih letih, ko je bila zamrznjena hrana le slabša alternativa sveži hrani, sedaj evropski trg zamrznjenih prehrambnih izdelkov spet raste. Na petih od šestih ključnih evropskih trgov; v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Španiji, na Nizozemskem in v Italiji, so v prvih dveh mesecih 2018 zabeležili rast, tako vrednostno kot po obsegu. V Združenem kraljestvu je vrednost trga zamrznjenih prehrambnih izdelkov v prvih dveh mesecih 2018 znašala 5,5 mlrd EUR, na največjem evropskem trgu, v Nemčiji, pa 10,1 mlrd EUR.

Razlogi za ponovno rast trga so različni. Eden glavnih razlogov je premiumizacija. Vedno večja inovativnost povečuje kakovost in izbiro izdelkov. Najbolj donosen segment na trgu zamrznjenih prehrambnih izdelkov večine držav je sladoled. Ta predstavlja približno eno petino vseh zamrznjenih izdelkov v omenjenih državah, z izjemo Nemčije, kjer sladoled predstavlja 14 % trga. Razvoj novih produktov v segmentu sladoleda poteka v smeri novih, eksotičnih okusov, ekoloških sladoledov in inovativni embalaži. Tu imajo največje tržne deleže predvsem manjši konkurenti.

Inovacije v drugih sektorjih, kot je sektor zamrznjenih rib, se prav tako osredotočajo na premium izdelke. Izboljšana kakovost naravnih ribjih filetov, nove variacije klasičnih paniranih rib in spremljajoči okusi so pomagali ponovno stimulirati ta segment. Najuspešnejši podjetji v tem segmentu sta Young's Seafood iz Združenega kraljestva in Findus iz Italije.

Z leti se je spremenilo tudi dojemanje potrošnikov glede sveže hrane. Čeprav je sveža hrana najboljša, pa ne zagotavlja dolgotrajne svežine. Zamrznjena živila pa lahko dolgo časa ohranijo veliko hranil. Italija je na primer trg, na katerem potrošniki prisegajo na sveže izdelke, a kljub temu postajajo vse bolj naklonjeni zamrznjenim izdelkom. V Italiji največ raste povpraševanje po zamrznjenih ribah.

Zamrznjeno hrano potrošniki kupujejo tudi zaradi priročnosti, zdravja, cene in manjše količine odpadkov. V hitrem življenjskem tempu lahko zamrznjena hrana zagotovi enostavne in hitre rešitve, tudi zaradi dolgih rokov uporabe.

Zaradi naštetih prednosti se povečuje tudi povpraševanje po zamrznjenem mesu, predvsem v Združenem kraljestvu, Nemčiji in v Španiji, kjer je ta segment v prvih dveh mesecih letošnjega leta vrednostno zrasel za 6-8 %.

V prvih dveh mesecih leta 2018 je vrednost trga zamrznjenih prehrambnih izdelkov v Španiji zrasla za 2,3 %, v Italiji za 1,2 % in v Nemčiji za 2,4 %. Vsak od teh trgov je beležil tudi rast obsega. Le Francija je v prvih dveh mesecih 2018 zabeležila upad prodaje zamrznjenih prehrambnih izdelkov za 4,3 %. Največ se je v Franciji zmanjšala prodaja zamrznjenih slanih izdelkov, medtem ko se je prodaja premium sladoledov nekoliko povečala.

Za proizvajalce zamrznjenih prehrambnih izdelkov se torej odpirajo nove priložnosti. Predvsem pa morajo potrošnike nagovoriti in jih osveščati o pozitivnih lastnostih in prednostih zamrznjenih prehrambnih izdelkov.

Vir: Aroq

Več informacij o globalnih trendih na področju živilske industrije