V Franciji s 1. avgustom 2023 potrdilo o plačilu (račun) samo na zahtevo

četrtek, 10. avgust 2023


Od 1. avgusta 2023 se v Franciji potrdila o plačilu (računi) in potrdila o kreditnih karticah ne bodo več sistematično tiskala, ampak bodo posredovana na zahtevo stranke, ne glede na znesek in naravo transakcije.

Novo obveznost urejata Zakon o boju proti odpadkom in krožnem gospodarstvu (10. februar 2020) ter okoljski zakonik. Cilj je zmanjšati ekološki vpliv plačilnega prometa z bojem proti nastajanju odpadkov. Vsako leto se v Franciji natisne 12,5 mrd potrdil o plačilu.  Cilj je tudi omejitev izpostavljenosti prebivalstva zdravju nevarnim snovem, ki so prisotne na večini natisnjenih potrdil o plačilu. 

Obveznost se nanaša na račune v prodajnih prostorih in v lokalih, odprtih za javnost, potrdila o bančni kartici, potrdila izdana na avtomatih. Na prodajnem mestu mora biti tudi obvestilo, da je potrdilo (račun) mogoče dobiti, če to stranka zahteva. Lahko se izroči v elektronski obliki (sms, e-pošta ipd.), če kupec s tem soglaša.
 

Izjeme so naslednje:

  • računi ali drugi obračunski dokumenti, izdani potrošnikom, na katerih je naveden obstoj in trajanje zakonske garancije skladnosti, na primer pri nakupu gospodinjskih aparatov ali telefona;
  • primer, ko predpisi zahtevajo, da se potrošniku izda potrdilo (npr. izdelki, ki jih je treba stehtati, storitve, katerih znesek je višji od 25 EUR ali storitve v hotelirstvu in gostinstvu);
  • preklicane ali nedokončane plačilne transakcije s kreditno kartico;
  • določena potrdila, ki jih izdajo avtomati, kot so cestnine ali parkirne.

Več informacij: www.economie.gouv.fr/ticket-caisse-obligation-professionnels-reglementation-consommateurs


Pripravila:

mag. Breda Korošec
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Parizu
e-naslov: Breda.Korosec1@gov.si

 

Preberite tudi:

Prodaja v Francijo