V Španiji nastajajo vodikove doline in koridorji

torek, 07. junij 2022
 

Obnovljivi vodik bo imel pomembno vlogo pri oblikovanju podnebno nevtralne družbe

Ta trajnostni plin, ki ne ustvarja emisij, če se proizvaja z vetrno ali sončno energijo, bo ena ključnih rešitev za dekarbonizacijo osnovnih sektorjev gospodarstva, kot sta na primer promet in predvsem industrija, ki porabi 90 % konvencionalnega vodika, ki se danes proizvede v svetu.

Na tem področju je Španija v privilegiranem položaju, saj ima bogate vire za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Poleg tega ima država napredno tehnološko industrijo, ki ji bo dolgoročno omogočala proizvodnjo in porabo velikih količin obnovljivega vodika po konkurenčnih cenah. Lahko bi celo ustvarila presežke in postala izvoznica energije.
 

Načrti vlade in EU

Prihod obnovljivega vodika v industrijo ima podporo španske vlade, ki si je zadala cilj, da bi bilo do leta 2030 obnovljivega najmanj 25 % vsega vodika, ki ga porabi država. Poleg tega obstaja tudi pobuda Evropske komisije, ki spodbuja raziskave in razvoja novih tehnologij.

V tem kontekstu se po vsej Španiji že oblikujejo vodikove doline in koridorji, ki bodo ključni za zagon vodikovega gospodarstva v Španiji. Ti grozdi združujejo industrijska in energetska podjetja, javne ustanove, univerze in raziskovalne centre, ki na območjih z močno industrijsko prisotnostjo, promovirajo projekte, povezane z obnovljivim vodikom.

V začetni fazi bo razvoj vodikovih dolin lokalen in bo predvsem osredotočen na zagotavljanje dostopnosti obnovljivega vodika v bližini krajev porabe.
V naslednji fazi bodo začeli vzpostavljati določeno infrastrukturo, ki bo povezovala doline in omogočila povečano porabo vodika in donosnost naložb.
V tretji fazi pa bodo zgrajeni koridorji, ki bodo omogočili povezovanje dolin tudi v različnih državah in sprožili njen množičen izvoz.
 

Pobude po vsej državi

Pomen vodikovih dolin in koridorjev bo v prihodnjih letih ogromen, ne le v smislu dekarbonizacije, ampak tudi kot vir za naložbe in ustvarjanje delovnih mest.

Eden izmed koridorjev je Basque Hydrogen Corridor (BH2C), konzorcij, ki vključuje več kot 120 podjetij, centrov znanja, poslovnih združenj in institucij. Načrtovana investicija v konzorcij do leta 2026 znaša 1.451 mio EUR, do leta 2030 pa še 1.500 mio EUR. Trenutno načrtovanih 40 projektov bo ustvarilo 1.340 neposrednih in 6.700 posrednih in induciranih delovnih mest, kar bo pomembno vplivalo na lokalno in nacionalno gospodarsko dejavnost. Razvojni načrti konzorcija, ki vključuje projekte, kot je izgradnja največje tovarne sintetičnih goriv na svetu, bodo zmanjšali emisije CO2 za več kot 1,6 mio ton na leto.

Petrokemično središče Tarragona bo epicenter katalonske doline vodika, ki ga bo koordinirala Univerza Rovira i Virgili, vanj pa bo vključenih več kot 200 subjektov. Industrijski projekti, mobilnost, krožno gospodarstvo, proizvodnja in logistika ter raziskave in razvoj, bodo neposredno zaposlovali več kot 2.000 ljudi, 2.300 pa še posredno. Ta vodikova dolina načrtuje 44 projektov, ki bodo vključevali naložbe v višini 1,2 mlrd EUR, ter zmanjšali emisije za 415.000 ton na leto.

Ta dva grozda sta se združila z vodikovo dolino Aragon in Navarsko agencijo za zeleni vodik, tako da vsi skupaj tvorijo vodikov koridor Ebro. Ta je najnovejši od vseh, njegov cilj pa je izboljšati medozemeljsko usklajevanje pobud, ki so nastale v severovzhodni Španiji. Cilj koridorja Ebro je do leta 2030 doseči proizvodno zmogljivost 1,5 GW in proizvesti 250.000 ton na leto pridobljenih proizvodov.Seznam pobud dopolnjujeta dolina vodika v regiji Murcia, katere cilj je spremeniti dolino Escombreras v Cartageni v enega glavnih evropskih industrijskih polov tega trajnostnega plina, in vodikov grozd Castilla-La Mancha, ki ima svoj sedež v Nacionalnem centru za vodik v Puertollanu.

Vsi ti projekti potrjujejo, da bodo vodikove doline in koridorji v prihodnje eden od glavnih načinov za povečanje proizvodnje in porabe v Španiji, država pa ima tako priložnost, da na področju obnovljivega vodika postane pomemben akter v evropskem energetskem sektorju.


Viri: Factiva, CE Noticias Financieras
 

Preberite še:


Globalni trendi na področju zelenih tehnologij

Zeleni vodik: priložnost za ustvarjanje trajnostnega bogastva v Braziliji in svetu
 
Rotterdam lahko do leta 2030 Evropo oskrbi s 4,6 mio ton vodika