Vas zanima avstrijski trg?

četrtek, 03. marec 2022
 
Avstrija ima eno najbolj stabilnih gospodarstev v Evropi. Ima zelo močno mrežo izvozno usmerjenih malih in srednje velikih podjetij, visoke akademske standarde, veliko pa vlaga tudi v raziskave in razvoj. 
 

Priložnosti za slovenska podjetja

 Avstrijsko tržišče ponuja številne priložnosti za slovenske izvoznike, še posebej v segmentih:
  • Napredna proizvodnja. Avstrijska vlada je v letu 2018 objavila tehnološki načrt „Plattform Industrie 4.0“, ki je ključnega pomena za prihodnost napredne avstrijske proizvodnje. Ti trendi predstavljajo priložnosti za izvoznike, da avstrijskim podjetjem zagotovijo ključne rešitve/tehnologije v industriji 4.0, kot so vizualizacija in simulacija, pametni stroji in roboti, pametna logistika in kibernetska varnost.
  • Medicinska oprema. Vse večji prodor HealthIT-a ima široke posledice na trg medicinske opreme, saj interoperabilnost in napredne komunikacijske možnosti postajajo standardne zahteve za celo vrsto medicinskih pripomočkov.
  • Farmacevtski izdelki. V Avstriji so izdatki za zdravila na prebivalca med najvišjimi na svetu in naj bi se v naslednjih letih povečeval po 3,3 % povprečni letni stopnji. Dejavniki, ki najbolj vplivajo na avstrijski farmacevtski trg, so staranje prebivalstva, hiter napredek v farmakološki tehnologiji in omejitve stroškov, ki jih uveljavljajo avstrijske javne zavarovalnice.

Vir: MarketLine


Strateško na avstrijski trg – okviren program

 
V okviru programa načrtujemo izvedbo delavnic na temo medkulturnih razlik, zakonodaje in davčne politike v Avstriji, marketinga in prodaje ter področja distribucije ter načinov pridobivanja direktnih kontaktov. Ob zaključku programa je predviden tudi študijski obisk avstrijskega trga.

Vsebine bodo predstavili izkušeni strokovnjaki, ki dobro poznajo avstrijski trg in v Avstriji tudi živijo. V okviru progama bodo predstavljen tudi izkušnje nekaterih majhnih slovenskih podjetij, ki že uspešno poslujejo na avstrijskem trgu.
 
Spletni seminar in obisk trga sta del izobraževalnega programa Strateško na trg, v okviru katerega širimo znanja za lažji vstop na perspektivne trge malim in srednjim podjetjem. Več o programu in kako program ocenjujejo dosedanji udeleženci,  si lahko preberete na tej povezavi.

 

Začetek je predviden v aprilu, interes lahko podate že danes!

V kolikor razmišljate o vstopu ali širitvi poslovanja na tem bližnjem stabilnem trgu, se nam pridružite na spletnih seminarjih, ki bodo predvidoma potekali v aprilu in maju, ko je predviden tudi študijski obisk trga.
 
Prijave bomo predvidoma pričeli zbirati konec marca, interes za udeležbo pa lahko podate že sedaj na tej povezavi.
 

Zanima me udeležba v okviru programa Strateško na avstrijski trg

 

Preberite si tudi naše članke, vezane na avstrijski trg: