Zaradi pandemije Covid-19 so se poslabšale napovedi za proizvodnjo in izvoz finske lesne industrije

četrtek, 08. oktober 2020

Po podatkih Finskega inštituta za naravne vire se bosta na Finskem v letih 2020 in 2021 zmanjšala tako proizvodnja kot tudi izvoz izdelkov lesne industrije. Obseg proizvodnje žaganega lesa se bo v letu 2020 medletno zmanjšal za 9 %, obseg proizvodnje vezanega lesa za 12 %, obseg proizvodnje papirja pa se bo predvidoma zmanjšal kar za 40 %.

Obseg izvoza žaganega lesa naj bi se leta 2020 zmanjšal za 12 %, leta 2021 pa za 8 %. Obseg proizvodnje žaganega lesa bo po napovedih v letu 2020 upadel za 9 %, v letu 2021 pa za 6 %.

Proizvodnja in izvoz vezanega lesa naj bi se leta 2020 medletno zmanjšala za 12 %. Leta 2021 naj bi se izvoz vezanega lesa povečal za 9 %, obseg proizvodnje pa za 3 %.

Obseg proizvodnje papirja se bo po napovedih v letih 2020–2021 zmanjšal za skoraj 40 % glede na raven v letu 2019.

Obseg proizvodnje in izvoz kartona se bosta v letu 2020 le nekoliko zmanjšala, potem pa se bosta leta 2021 spet povečala. Po vrednosti izvoza bo karton leta 2021 prehitel grafični papir in bo tako postal najpomembnejši finski proizvod lesne industrije.

Obseg izvoza lesne kaše se bo leta 2020 zmanjšal za 5 %, leta 2021 pa se bo povečal za 5 %. Obseg proizvodnje celuloze pa se bo leta 2020 zmanjšal celo za več kot 5 %.

Posek lesa iz zasebnih gozdov se bo leta 2020 zmanjšal za 13 %, posek v industriji pa za 12 % na 56 mio m3. Uvoz okroglega lesa se bo leta 2020 povečal za 8 % in ostal na enaki ravni tudi v letu 2021.

Obseg porabe gozdnih sekancev se v letu 2020 predvidoma ne bo povečal glede na leto 2019, so bo pa po napovedih v letu 2021 povečal za nekaj odstotkov. Poraba in proizvodnja lesenih peletov naj bi se povečala v letu 2020 medletno povečala za nekaj odstotkov.

Vrednost finskega izvoza izdelkov lesne industrije je leta 2019 znašala 12,47 mlrd EUR, kar predstavlja 6 % medletno zmanjšanje.
V industriji lesnih izdelkov je vrednost izvoza v letu 2019 znašala 2,76 mlrd EUR, kar predstavlja 5 % zmanjšanje na medletni ravni.
V industriji celuloze in papirja se je vrednost izvoza blaga v letu 2019 medletno zmanjšala za 7 % na 9,7 mlrd EUR.
Vrednost izvoza papirja se je v letu 2019 zmanjšala za 8 % na 4,02 mlrd EUR, izvozna vrednost kartona pa se je zmanjšala za 2 % na 2,86 mlrd EUR.

Uvoz lesa na Finsko je leta 2019 znašal 11,86 mio m3, kar je za 3 % več kot v enakem obdobju lani. Uvoz iz Rusije je predstavljal 74 % celotnega uvoza. Vrednost finskega uvoza lesa pa je leta 2019 znašala 510 mio EUR.

Viri: Factiva, Esmerk Finnish News
 
Več informacij o globalnih trendih na področju lesne in pohištvene industrije