Portugalska

Zunanja trgovina države Portugalske

 

V letu 2013 je izvoz blaga znašal 47,4 mlrd EUR, uvoz pa 54,6 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 7,2 mlrd EUR. Primanjkljaj na tekočem računu je v letu 2013 znašal 0,8 mlrd EUR, kar predstavlja 0,5 % BDP. Največ je Portugalska izvažala v Španijo, kar 23,6 % od celotnega izvoza. Sledijo Francija, Nemčija, Angola in Velika Britanija. V izvozu 2013 so največ predstavljala mineralna goriva, vozila, električna in elektronska oprema, ter stroji in oprema. V letu 2013 je Portugalska največ uvozila iz Španije, kar 32,3 % od celotnega uvoza. Sledijo Nemčija, Francija, Italija in Nizozemska. Največ so uvozili mineralnih goriv, vozil ter strojne, električne in elektronske opreme.


Portugalska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Mineralna goriva, olja 10,5 Mineralna goriva, olja 19,5
Vozila 10,0 Vozila 8,1
Električna in elektron. oprema 8,2 Stroji, jedrski reaktorji 7,6
Stroji, jedrski reaktorji 6,6 Električna in elektron. oprema 6,9
Plastika in plastični izdelki 4,8 Plastika in plastični izdelki 4,4

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Španija 23,6 Španija 32,3
Francija 11,6 Nemčija 11,4
Nemčija 11,6 Francija 6,8
Angola 6,6 Italija 5,2
Velika Britanija 5,5 Nizozemska 5,0
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.