NATO agencije


Razpisi zveze Nato so mednarodni javni razpisi za dobavo blaga, storitev in gradenj Natovih poveljstev in sedeža Nato ter v okviru projektov Natovega programa varnostnih investicij (NSIP), ki jih izvaja zveza Nato neposredno, preko svojih agencij ali jih izvajajo države članice Nata. Udeležba Natovih izvajalskih agencij NSPA in NCI Agency se z leti povečuje in že dosega 60 % vseh odobrenih sredstev za Natove varnostne investicije.
 

NSPA - NATO Support Agency


NSPA je nastala 1. julija 2012 z združitvijo treh Natovih agencij (NAMSA, CEMPA in NAMA) in je Natova integrirana agencija za logistiko in javna naročila.

Več informacij:

 

NCI Agency - NATO Communications and Information Agency


NCI Agency je nastala 1. julija 2012 z združitvijo treh Natovih agencij (NC3A, NCMA in NCSA). Agencija razvija, gradi, upravlja in vzdržuje komunikacijsko informacijsko omrežje in druge komunikacijske sisteme zveze Nato.

Več informacij:Več informacij:
 


Posodobljeno: 5.10.2020