Belgija

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Belgiji

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

V letu 2014 je Belgija izvozila za 245 mlrd EUR, uvozila pa za 247,7 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 2,7 mlrd EUR. Belgija je v letu 2014 največ izvažala mineralna goriva, farmacevtske izdelke, vozila, kemikalije ter stroje. Vodilni izvozni trg v letu 2014 je bila Nemčija, kamor so izvozili 16,8 % od celotnega izvoza. Sledijo Francija, Nizozemska, Velika Britanija in ZDA. Belgija je v letu 2014 največ uvažala mineralna goriva, vozila, farmacevtske izdelke, kemikalije ter strojno opremo. Največ so uvozili iz Nizozemske (20 % od celotnega uvoza), Nemčije, Francije, ZDA in Velike Britanije.
 


Belgija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Mineralna goriva, olja

11,4

Mineralna goriva, olja

16,5

Farmacevtski izdelki

10,6

Vozila

9,8

Vozila

9,7

Farmacevtski izdelki

8,7

Organske kemikalije

7,2

Organske kemikalije

7,8

Stroji, jedrski reaktorji

7,1

Stroji, jedrski reaktorji

7,8

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Nemčija

16,8

Nizozemska

20,0

Francija

15,7

Nemčija

13,2

Nizozemska

11,8

Francija

10,2

Velika Britanija

8,3

ZDA

7,3

ZDA

5,4

Velika Britanija

4,9

 

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Belgiji so v letu 2012 znašale 391,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 6,1 %. Celotne izhodne TNI Belgije so v letu 2012 znašale 347,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 9,8 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Belgiji 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Belgijai zabeležili skupno 1.424 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 45,0 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 31,7 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 99.613 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

34.697

399

310

13.978,8

Nemčija

13.817

177

121

6.291,0

Francija

6.987

154

132

4.266,9

Nizozemska

5.781

112

92

4.583,5

Velika Britanija

6.605

109

97

3.352,8

Japonska

5.776

94

74

2.424,5

Švedska

7.804

40

24

1.718,0

Švica

2.621

38

29

1.153,9

Indija

1.887

29

22

650,3

Italija

1.065

28

28

367,7

Druge države

12.573

244

232

6.256,5

Skupaj

99.613

1.424

1.160

45.043,9

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Orig. avtomobilski deli

24.735

52

5.447,9

Transport

9.586

138

2.952,3

Progr. opr. in IT storitve

7.316

165

2.925,4

Ind. stroj. opr. in orodja

4.917

67

943,1

Farmacija

4.474

47

1.889,1

Kemikalije

4.463

117

3.939,1

Poslovne storitve

3.338

179

1.331,7

Hrana in tobak

3.004

61

1.107,0

Komunikacije

2.442

59

1.870,7

Finančne storitve

1.966

64

1.472,2

Drugi sektorji

33.372

475

21.165,2

Skupaj

99.613

1.424

45.043,9

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo