Belgija

Zunanja trgovina države Belgije


V letu 2013 je Belgija izvozila za 240,5 mlrd EUR, uvozila pa za 246,5 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 6 mlrd EUR. Belgija je v letu 2013 največ izvažala mineralna goriva, farmacevtske izdelke, vozila, kemikalije ter stroje. Vodilni izvozni trg v letu 2013 je bila Nemčija, kamor so izvozili 16,9 % od celotnega izvoza. Sledijo Francija, Nizozemska, Velika Britanija in ZDA. Belgija je v letu 2013 največ uvažala mineralna goriva, vozila, farmacevtske izdelke, kemikalije ter strojno opremo. Največ so uvozili iz Nizozemske (20,4 % od celotnega uvoza), Nemčije, Francije, ZDA in Velike Britanije.
 


Belgija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Mineralna goriva, olja 13,0 Mineralna goriva, olja 18,8
Farmacevtski izdelki 9,9 Vozila 10,0
Vozila 9,6 Farmacevtski izdelki 8,4
Organske kemikalije 8,0 Organske kemikalije 7,7
Stroji, jedrski reaktorji 7,2 Stroji, jedrski reaktorji 7,5

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Nemčija 16,9 Nizozemska 20,4
Francija 15,6 Nemčija 13,6
Nizozemska 12,2 Francija 10,5
Velika Britanija 7,6 ZDA 6,9
ZDA 5,1 Velika Britanija 5,3

 

Vir: Factiva; ITC, september 2014.