Brazilija

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Braziliji

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

Brazilija je v letu 2014 uvozila za 173,4 mlrd EUR, izvozila pa za 168,9 mlrd blaga. Primankljaj v blagovni menjavi je znašal 4,5 mlrd EUR, še v letu 2012 pa je bilo v blagovni menjavi 12,9 mlrd EUR presežka. V letu 2014 je Brazilija največ izvažala rudnine, mineralna goriva,oljna semena, meso ter strojno opremo. Vodilni izvozni trg v letu 2014 je bila Kitajska, kamor so izvozili 18 % od celotnega izvoza. Drugi izvozni trgi v letu 2014 so še ZDA, Argentina, Nizozemska in Japonska. Uvažali so največ mineralna goriva, stroje in opremo, električno in elektronsko opremo, vozila ter organske kemikalije. Največ so v letu 2014 uvozili iz Kitajske (16,3 % od celotnega uvoza), ZDA, Argentine, Nemčije in Nigerije.


Brazilija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Rude, žlindra in pepel

12,6

Mineralna goriva, olja

19,7

Mineralna goriva, olja

11,2

Stroji, jedrski reaktorji

13,9

Oljna semena in plodovi

10,4

Električna in elektron. oprema

11,8

Meso in užitni klavniški odpadki

6,9

Vozila

8,5

Stroji, jedrski reaktorji

5,7

Organske kemikalije

4,7

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Kitajska

18,0

Kitajska

16,3

ZDA

12,1

ZDA

15,4

Argentina

6,3

Argentina

6,2

Nizozemska

5,8

Nemčija

6,0

Japonska

3,0

Nigerija

4,1


 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Braziliji so v letu 2010 znašale 496,6 mlrd EUR. Celotne izhodne TNI Brazilije so v letu 2013 znašale 220,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 15,3 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Braziliji 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Braziliji zabeležili skupno 3.569 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 298,9 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 83,7 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 738.386 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

142.898

999

697

61.319,7

Nemčija

60.050

273

176

28.741,2

Velika Britanija

43.404

267

209

19.905,9

Španija

62.792

235

172

20.802,4

Francija

38.871

225

148

15.075,2

Japonska

49.092

214

160

16.226,7

Švica

17.019

126

68

6.317,9

Italija

48.362

123

84

22.357,9

Nizozemska

9.693

104

69

5.876,2

Kitajska

41.095

99

77

14.129,9

Druge države

225.110

904

663

88.180,0

Skupaj

738.386

3.569

2.512

298.933,0

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Orig. avtomobilski deli

111.425

142

36.928,0

Kovine

104.889

217

65.758,0

Komunikacije

49.438

262

45.589,8

Progr. opr. in IT storitve

39.213

456

2.530,4

Ind. stroj. opr. in orodja

34.729

278

7.466,2

Hrana in tobak

29.253

141

8.904,1

Poslovne storitve

20.337

359

1.570,4

Kemikalije

17.548

210

8.259,2

Avtomobilski deli

17.424

120

4.879,5

Finančne storitve

15.482

224

28.111,1

Drugi sektorji

298.648

1.160

88.936,4

Skupaj

738.386

3.569

298.933,0

 

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.