Japonska

Mednarodno gospodarsko sodelovanje na Japonskem

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

Japonska je imela v letu 2014 74,5 mlrd EUR primanjkljaja v blagovni menjavi. Izvozili so za 525,9 mlrd EUR, uvozili pa za 600,5 mlrd EUR blaga. V letu 2014 so zabeležili presežek na tekočem računu v višini 17,3 mlrd EUR, kar predstavlja 0,5 % BDP. Japonska največ izvaža vozila, stroje, električno, elektronsko ter optično in medicinsko opremo. Vodilni izvozni trg so bile v letu 2014 ZDA, kamor so izvozili 19 % celotnega izvoza. Japonska največ uvaža mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, stroje, rudnine ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Najpomembnejša partnerica pri uvozu je Kitajska, iz katere so v letu 2014 uvozili za 22,1 % celotnega uvoza. Druge pomembnejše države, iz katerih je Japonska uvažala v letu 2014 so še ZDA, Avstralija, Savdska Arabija in ZAE.


Japonska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Vozila

20,9

Mineralna goriva, olja

31,9

Stroji, jedrski reaktorji

19,4

Električna in elektron. oprema

12,1

Električna in elektron. oprema

15,2

Stroji, jedrski reaktorji

7,9

Optična, tehn. in medic. oprema

5,9

Rude, žlindra in pepel

3,7

Blago široke potrošnje

5,3

Optična, tehn. in medic. oprema

3,0

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

ZDA

19,0

Kitajska

22,1

Kitajska

18,3

ZDA

9,0

Južna Koreja

7,4

Avstralija

5,9

Tajvan

5,7

Savdska Arabija

5,8

Hong Kong

5,5

ZAE

5,1

 

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Japonskem so v letu 2012 znašale 160,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala -1,7 %. Celotne izhodne TNI Japonske so v letu 2012 znašale 810,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 12,2 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Japonskem 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 

 

Struktura tujih neposrednih investicij
 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so na Japonskem zabeležili skupno 1.786 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 56,2 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 31,5 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 185.985 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

ZDA

103.105

787

658

27.010,8

Nemčija

12.933

153

132

3.640,4

Velika Britanija

10.402

142

130

4.199,4

Francija

6.775

78

73

2.555,2

Kitajska

3.399

65

51

2.236,9

Južna Koreja

3.552

58

43

2.216,4

Švica

4.035

46

40

979,8

Kanada

2.231

36

31

789,4

Avstralija

5.136

31

20

831,6

Nizozemska

1.973

31

26

2.457,2

Druge države

32.444

359

303

9.288,6

Skupaj

185.985

1.786

1.506

56.205,6

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

45.273

74

4.928,9

Polprevodniki

17.604

76

9.155,1

Progr. opr. in IT storitve

17.493

424

3.613,2

Transport

14.875

67

4.813,1

Elektronske komponente

9.402

80

1.874,1

Komunikacije

8.071

120

2.348,8

Finančne storitve

7.497

167

5.808,4

Ind. stroj. opr. in orodja

5.241

94

643,3

Kemikalije

5.206

64

2.297,5

Poslovne storitve

3.899

162

1.355,6

Drugi sektorji

51.424

458

19.367,5

Skupaj

185.985

1.786

56.205,6

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo