Severna Makedonija

Mednarodno gospodarsko sodelovanje v Makedoniji

ZUNANJA TRGOVINA

Gibanje izvoza in uvoza

 

V letu 2014 je izvoz blaga znašal 2,8 mlrd EUR, uvoz pa 4,6 mlrd EUR. Makedonski primanjkljaj v blagovni menjavi je v letu 2014 znašal 1,9 mlrd EUR. Makedonija največ izvaža kemične izdelke, železo in jeklo, tekstilne izdelke, stroje ter električno in elektronsko opremo. Uvaža največ mineralna goriva, bisere in drage kamne, električno in elektronsko, strojno opremo ter železo in jeklo. Najpomembnejša makedonska izvozna trga sta Nemčija in Srbija. V Nemčijo je Makedonija v letu 2014 izvozila za 41,4 % celotnega izvoza, v Srbijo pa za 9,9 %. Največ Makedonija uvaža iz Velike Britanije, od koder je v letu 2014 uvozila 12,3 % od celotnega uvoza. Sledijo Nemčija, Grčija,Srbija in Italija.


Makedonija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2012 - 2017 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi
 

Glavne izvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Glavne uvozne blagovne skupine 2014

% od celote

Razni kemični izdelki

17,6

Mineralna goriva, olja

14,4

Železo in jeklo

13,3

Biseri, dragi kamni, kovine

11,5

Tekstil, oblačila in tkanine

10,5

Električna in elektron. oprema

7,8

Stroji, jedrski reaktorji

9,4

Stroji, jedrski reaktorji

6,7

Električna in elektron. oprema

8,9

Železo in jeklo

5,4

 

Vodilni izvozni trgi 2014

% od celote

Vodilni uvozni trgi 2014

% od celote

Nemčija

41,4

Velika Britanija

12,3

Srbija

9,9

Nemčija

11,1

Bulgarija

6,6

Grčija

9,2

Italija

6,1

Srbija

8,7

Grčija

4,6

Italija

6,2

 

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.
 
 
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Makedoniji so v letu 2012 znašale 3,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2010 je znašala 6,0 %. Celotne izhodne TNI Makedonije so v letu 2013 znašale 0,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2010 pa je znašala 0,8 %.

 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Makedoniji 2013 - 2016 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Vir: Factiva; ITC, september 2015.

 

 

Struktura tujih neposrednih investicij
 

V obdobju januar 2003 - april 2015 so v Makedoniji zabeležili skupno 202 projektov TNI s strani tujih vlagateljev v skupni vrednosti 7,9 mlrd EUR. Povprečna vrednost naložbe na projekt je znašala 39,2 mio EUR. V tem obdobju je bilo s tega naslova ustvarjeno skupno 54.245 novih delovnih mest.

 

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2015

 

Država vlagateljica

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Št. podjetij

Obseg investicij (v mio EUR)

Slovenija

14.697

27

12

1.255,8

Nemčija

8.179

18

18

619,8

ZDA

5.263

16

14

984,0

Turčija

5.703

16

15

740,1

Avstrija

1.531

15

15

676,2

Italija

1.016

14

14

130,4

Bolgarija

616

9

9

339,5

Belgija

1.342

8

5

366,1

Velika Britanija

1.394

8

6

244,9

Grčija

1.064

8

8

168,9

Druge države

13.440

63

59

2.389,2

Skupaj

54.245

202

175

7.915,4

 

 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2015

 

Panoga

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

Št. projektov

Obseg investicij (v mio EUR)

Nepremičnine

22.021

27

1.661,9

Avtomobilski deli

9.536

16

714,1

Hrana in tobak

1.431

15

119,8

Kovine

1.199

10

405,6

Obnovljivi viri energije

817

9

1.444,9

Finančne storitve

764

14

326,7

Komunikacije

760

8

460,9

Poslovne storitve

625

13

59,8

Transport

498

9

185,5

Progr. opr. in IT storitve

413

11

73,7

Drugi sektorji

16.181

70

2.462,4

Skupaj

54.245

202

7.915,4

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2015.

 

 

Poglejte si tudi:

Ustanavljanje družb

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo