Poljska

Zunanja trgovina države Poljske

 

V letu 2013 se je primanjkljaj tekočega računa plačilne bilance zmanjšal na 5,4 mlrd EUR (na 1,4% BDP s 3,7% v letu 2012), kot posledica presežka v blagovni menjavi. Izvoz se je močno povečal zaradi večjega povpraševanje glavnih trgovinskih partnerjev, uvoz pa je trpel zaradi šibkega domačega povpraševanja.

Poljska je v letu 2013 izvozila za 155,8 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 153,5 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je v letu 2013 znašal 2,3 mlrd EUR. Največ so izvozili v Nemčijo (24,8 % od celotnega izvoza), sledijo Velika Britanija, Češka, Francija in Rusija. V izvozu so največji delež predstavljali strojna, električna in elektronska oprema, vozila ter pohištvo. Največ je Poljska v letu 2013 uvozila iz Nemčije (21,3 % od celotnega uvoza). Sledijo Rusija, Kitajska, Italija in Nizozemska. Največ so uvažali stroje, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, ter vozila.


Poljska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,6 Stroji, jedrski reaktorji 12,0
Električna in elektron. oprema 11,1 Mineralna goriva, olja 11,9
Vozila 10,9 Električna in elektron. oprema 11,0
Pohištvo, svetila 5,2 Vozila 7,9
Mineralna goriva, olja 4,8 Plastika in plastični izdelki 5,8

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Nemčija 24,8 Nemčija 21,3
Velika Britanija 6,5 Rusija 12,5
Češka 6,1 Kitajska 9,5
Francija 5,6 Italija 5,1
Rusija 5,4 Nizozemska 3,8

 

Vir: Factiva; ITC, september 2014.