Ukrajina

Zunanja trgovina države Ukrajine

 

Ukrajina je za večino uvoza goriva in energije odvisna od Rusije. Prav tako je Rusija tudi najpomembnejši izvozni trg za ukrajinsko kovinsko industrijo in strojegradnjo. V zadnjih letih se Ukrajina vztrajno širi na tuje trge, predvsem na trge EU in Azije, a žal le z nizko cenovnimi izdelki. V letu 2013 je Ukrajina izvozila za 44,4 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 60,8 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 16,4 mlrd EUR. Največ je Ukrajina izvozila blaga v Rusijo in sicer 23,8 % od celotnega izvoza. Sledijo Turčija, Kitajska, Egipt in Poljska. Uvažali so največ iz Rusije, 30,2 % od celotnega uvoza. Sledijo Kitajska, Nemčija, Poljska in Belorusija. Največ so uvažali mineralna goriva, strojno, električno in elektronsko opremo, vozila ter plastiko in plastične izdelke.

 


Ukrajina - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Železo in jeklo 22,6 Mineralna goriva, olja 27,6
Žita 10,1 Stroji, jedrski reaktorji 9,0
Rude, žlindra in pepel 6,2 Električna in elektron. oprema 7,2
Stroji, jedrski reaktorji 6,1 Vozila 7,1
Žival. in rastl. maščobe in olja 5,5 Plastika in plastični izdelki 4,6

 

Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Rusija 23,8 Rusija 30,2
Turčija 6,0 Kitajska 10,3
Kitajska 4,3 Nemčija 8,8
Egipt 4,3 Poljska 5,3
Poljska 4,0 Belorusija 4,7

 

Vir: Factiva; ITC, september 2014.