Španija

Zunanja trgovina države Španije

 

Izvoz blaga je v letu 2013 znašal 234,1 mlrd EUR, uvoz pa 245,5 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 11,4 mlrd EUR. Največ je Španija v letu 2013 izvažala vozila, stroje, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Glavni izvozni trg v letu 2013 je bila Francija (16,1 % od celotnega izvoza). Sledijo Nemčija, Portugalska, Italija in Velika Britanija. Največ je Španija v letu 2013 uvažala mineralna goriva, vozila, strojno, električna in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Največ so v letu 2013 uvozili iz Nemčije (11,1 % od celotnega uvoza), Francije, Kitajske, Italije in ZDA.


Španija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2011 - 2016 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

Glavne izvozne blagovne skupine 2013  % od celote Glavne uvozne blagovne skupine 2013 % od celote
Vozila 15,6 Mineralna goriva, olja 22,9
Stroji, jedrski reaktorji 8,3 Vozila 9,7
Mineralna goriva, olja 6,9 Stroji, jedrski reaktorji 8,1
Električna in elektron. oprema 5,3 Električna in elektron. oprema 6,8
Farmacevtski izdelki 4,2 Farmacevtski izdelki 4,4
 
Vodilni izvozni trgi 2013 % od celote Vodilni uvozni trgi 2013 % od celote
Francija 16,1 Nemčija 11,1
Nemčija 10,1 Francija 10,9
Portugalska 7,5 Kitajska 6,9
Italija 7,0 Italija 5,8
Velika Britanija 6,7 ZDA 4,1
 
Vir: Factiva; ITC, september 2014.