Čista energija je v letu 2023 k globalnemu BDP prispevala 320 mlrd USD

torek, 23. april 2024
 

Čista energija je k rasti svetovnega BDP lani prispevala 10% 

Po podatkih Mednarodne agencije za energijo IEA je čista energija v letu 2023 povečala svetovno gospodarstvo za približno 320 mlrd USD, kar predstavlja 10 % rasti svetovnega BDP. To je približno toliko, kot lanski BDP Češke ali pa kot celotna svetovna vesoljska industrija v istem letu. 
 

ZDA 

BDP v ZDA se je lani povečal za 2,4 %. Od tega je čista energija k rasti BDP prispevala približno 6 %, kar je približno enako kot cvetoči digitalni sektor, ki ga poganja umetna inteligenca.

Na rast sektorja čiste energije so pomembno vplivale investicije v proizvodnjo čiste energije, ki sta jih spodbudila Zakon o zniževanju inflacije in dvostranski zakon o infrastrukturi. Precej se je povečala tudi prodaja električnih vozil.
 

Kitajska 

Kitajski BDP je v letu 2023 zrasel za 5,5 %. Sektor čiste energije je k rasti prispeval približno eno petino.

Znatno rast je Kitajska beležila v vseh kategorijah, zlasti v dodanih zmogljivostih čiste energije in v prodaji električnih vozil. Širitev proizvodnje čiste energije je predstavljala približno 5 % rasti kitajskega BDP.
 

EU 

V EU je imela čista energija pomembno vlogo in je prispevala skoraj eno tretjino rasti BDP leta 2023. Vendar je ta delež nekoliko napihnjen zaradi splošne šibke rasti BDP v višini okoli 0,5 %. 
 

Indija 

Indija je leta 2023 postala najhitreje rastoče veliko gospodarstvo, BDP se je povečal za približno 6,9 %. Prispevek čiste energije je predstavljal nekaj manj kot 5 % te rasti, predvsem so bile to investicije v nove sončne elektrarne.  
 

Naložbe v čisto energijo 

V zadnjih letih se močno povečujejo globalne naložbe v proizvodnjo čiste energije, ker je posledica industrijske politike in povpraševanja na trgu.

Po podatkih Mednarodne agencije za energijo IEA so se od leta 2019 do leta 2023 naložbe v čisto energijo na globalnem nivoju povečale za skoraj 50 % in leta 2023 dosegle 1,8 trln USD.
 
Zaposlenost na delovnih mestih s čisto energijo je že leta 2021 presegla zaposlenost na delovnih mestih v sektorju fosilnih goriv in še naprej raste. 
 

Globalna namestitev čiste energije je leta 2023 dosegla nove rekorde 

Globalna namestitev čiste energije je leta 2023 dosegla nove rekorde, pri čemer je letni dodatek solarnih PV in vetrne energije narasel za 85 %, oziroma 60 %. Povečanje zmogljivosti za ti 2 tehnologiji je doseglo skoraj 540 GW, pri čemer je Kitajska predstavljala večino obeh. 
 

Vsako 5. novo prodano vozilo je bilo v letu 2023 električno vozilo 

Prodaja električnih avtomobilov je leta 2023 v svetu narasla za približno 35 % in dosegla 14 mio vozil. 1 od 5 novih prodanih vozil je bilo v letu 2023 električno vozilo. Tudi na tem področju prednjači Kitajska, kjer je bil vsak tretji prodani avtomobil električni, v EU pa vsak četrti.


 

Prodaja toplotnih črpalk je lani nekoliko upadla 

Nasprotno pa je prodaja toplotnih črpalk na svetovni ravni lani zabeležila manjši upad glede na rekordne ravni iz leta 2022, saj so se potrošniki zaradi višjih cen izognili porabi za velike artikle, zaskrbljenost zaradi visokih cen plina pa se je nekoliko zmanjšala. Upočasnitev prodaje toplotnih črpalk poudarja pomen podpornih politik za pomoč potrošnikom s pomanjkanjem denarja in zmanjšanja razlike med cenami električne energije in plina.
 

Čista energija je osredotočena na Kitajsko in razvita gospodarstva 

Uvedba čiste energije je leta 2023 ostala osredotočena na razvita gospodarstva in Kitajsko, preostali svet pa še naprej močno zaostaja. Leta 2023 so Kitajska in razvita gospodarstva predstavljala 90 % povečanih zmogljivosti za vetrno in sončno PV energijo ter več kot 95 % svetovne prodaje električnih avtomobilov. 
 Viri: Factiva, Trend Agency, IEA

 

Preberite še:


Globalni trendi na področju zelene tehnologije

Vetrna energija bo do leta 2030 podvojila prispevek k evropskemu BDPZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: