EIU – gospodarska in politična situacija v Rusiji

torek, 17. maj 2022
 

Vpogled v politično in gospodarsko situacijo

 • Cilj ruske vladne politike bo izravnati vpliv strogih zahodnih sankcij, vendar bodo sankcije, usmerjene v rezerve Centralne banke Rusije (CBR), omejile razpoložljive možnosti. Cilj uvedbe nadzora kapitala je preprečiti odliv valute in zaščita bančnega sistema.
 • EIU napoveduje, da bo skupni učinek vojne in sankcij letos v Rusiji povzročil globoko recesijo. Državna poraba se bo povečala, ko bo država financirala vojno, vendar bosta zasebna potrošnja in naložbe v osnovna sredstva močno prizadete, uvoz pa bo močno zmanjšal. Izvoz energije, bo kljub temu, da je močno omejen, še vedno ostal rešilna bilka za gospodarstvo.
 • Visoki stroški vojne in gospodarske sankcije bodo pritiskali na zvezni proračun. Kljub obljubam o fiskalnih spodbudah bo državna poraba zmanjšana, podpora pa omejena.
 • Po več svežnjih sankcij je Rusija najbolj sankcionirana država na svetu, ki je prehitela Iran. EIU napoveduje, da bodo sankcije ostale v veljavi v obdobju 2022–2026, ne glede na izid vojne.
 • Rusija je napadla Ukrajino, da bi preprečila njeno integracijo z Zahodom. Ruska invazija na Ukrajino je porušila odnose med Rusijo in Zahodom. Izid vojne je negotov, vložki za Rusijo pa so zelo visoki.
 

 Ključni ekonomski kazalniki (EIU, maj 2022) 

 Kazalnik 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026*
Rast BDP (v %): 4,7 -10,0 1,9 2,3 2,0 1,4
Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,8 7,5 5,5 4,6 3,7 3,2
Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 6,7 18,0 13,3 5,0 4,5 4,0
Kratkoročna obrestna mera (letno povprečje, v %) 6,4 14,9 11,3 9,2 5,4 4,4
Menjalni tečaj (RUB:USD) 73,65 86,03 93,33 94,72 95,63 97,33
 
 Opomba: (*) EIU napoved.    
           

Ključne spremembe po 12. aprilu

 • CBR je 29. aprila obrnila svojo monetarno politiko in svojo ključno obrestno mero znižala za 300 bazičnih točk na 14 %. To je namenjeno spodbujanju kreditne rasti in celotnega gospodarstva, vendar tvega pospeševanje inflacije.
 • V skladu s popravljenimi obrestnimi merami je EIU napoved povprečne inflacije za leto 2022 zvišal iz 16 % na 18 %. Ohlapnejša politika bo združena s poglabljanjem motenj v dobavni verigi in pomanjkanjem komponent, kar bo dvignilo cene.
 • Rusija je 27. aprila ustavila dotok plina na Poljsko in Bolgarijo, potem ko sta državi zavrnili plačilo po novi shemi, ki od kupcev zahteva, da v Gazprombank pretvorijo EUR v RUB. To je povečalo tveganje, da bo Rusija omejila prodajo plina tudi na druga evropska gospodarstva.
 • Ta poteza bo pospešila postopno zmanjševanje nakupa ruskih ogljikovodikov s strani EU. Naftni embargo bo verjetno začel veljati do konca leta. Posledično je EIU svojo napoved realnega BDP za leto 2023 popravil z 2,9 % na 1,9 %. 
 

Napovedi za naprej

 • Ruska vojska je doživela neuspehe in vojaške sile so se zdaj preusmerile na jug in vzhod Ukrajine. Obeti za dogovor s pogajanji ostajajo majhni, saj Rusija in Ukrajina verjetno ne bosta pristali na kompromis. EIU ocenjuje, da bo vojna dolgotrajna.
 • Marca je prodaja vozil v Rusiji upadla za 62,9 % na medletni ravni. Ruski avtomobilski sektor je prizadelo tako pomanjkanje komponent kot umik naložb. EIU napoveduje, da se bodo težave s proizvodnjo in prodajo vozil srednjeročno še poglobile.
 • Marca 2022 je CBR izčrpala svoje rezerve za približno 40 mlrd USD na 606,5 mlrd USD. Zahodne sankcije so zamrznile približno 350 mlrd USD rezerv CBR. Zaradi ameriških sankcij proti ruskemu zlatu bo CBR težje prodala svoje plemenite kovine. Tako ima sedaj Rusija na voljo le eno petino predvojnih rezerv.
 

Napovedi za BDP in inflacijo za leto 2022 (% spremembe na medletnem nivoju)

Viri: Factiva, The Economist Intelligence Unit

 

Preberite še:


Poslovanje v Rusiji

Povzetek objav: Pregled ruskega trga

Ruski proizvajalci avtomobilov iščejo dele v Iranu