Evropski parlament je potrdil zakon o AI

torek, 19. marec 2024
 

13. marca 2024 je bil sprejet zakon EU o umetni inteligenci (AI) 

Evropski parlament je 13 marca 2024 glasoval za dokončno odobritev zakona o AI, potem ko je decembra 2023 dosegel politični dogovor z državami članicami EU. Zakon o AI je bil potrjen s 523 glasovi za in 46 proti. 
 

Kaj določa zakon  

Pravila, ki naj bi začela veljati postopoma v nekaj letih, prepovedujejo nekatere uporabe AI, uvajajo nova pravila preglednosti in zahtevajo ocene tveganja za sisteme AI, ki veljajo za visoko tvegane.
  • Med drugimi določbami zakon prepoveduje aplikacije AI, ki prinašajo nesprejemljiva tveganja za varnost, preživetje in pravice državljanov EU. To vključuje na primer kognitivno vedenjsko manipulacijo, socialno točkovanje ali biometrično identifikacijo.
  • Prav tako nalaga pomembne obveznosti glede uporabe AI v aplikacijah z visokim tveganjem, kot so zdravje, kritična infrastruktura, mejni nadzor, izobraževanje, pravosodje in različne vsakodnevne storitve, s katerimi se srečujejo državljani EU.
  • Sistemi AI za splošne namene morajo izpolnjevati nekatere zahteve glede preglednosti, vključno s skladnostjo z zakonodajo EU o avtorskih pravicah in objavo podrobnih informacij o vsebini, ki se uporablja za usposabljanje modelov. 
  • Za zmogljivejše modele, ki bi lahko predstavljali sistemska tveganja, veljajo strožje zahteve, vključno z izvajanjem vrednotenja modela, ocenjevanjem in zmanjševanjem sistemskih tveganj ter poročanjem o incidentih.
  • Poleg tega morajo biti umetne ali spremenjene slike ter avdio ali video vsebine jasno označene.  

Nova zakonodaja velja za izdelke AI na trgu EU, ne glede na to, kje so bili razviti. V primeru kršitve zakona je predvidena globa do 35 mio EUR ali do 7 % svetovnega prihodka podjetja.
 

Kdaj bo zakon stopil v veljavo 

Države EU naj bi dogovor uradno podprle maja 2024, zakonodaja pa naj bi začela veljati v začetku prihodnjega leta in se začela uporabljati leta 2026, z naslednjimi izjemami:
  • prepoved prepovedanih praks, ki se bo uporabljala 6 mesecev po začetku veljavnosti
  • kodeksi ravnanja, ki se bodo uporabljali 9 mesecev po začetku veljavnosti
  • splošna pravila o AI, vključno z upravljanjem, ki se bodo uporabljala 12 mesecev po začetku veljavnosti
  • obveznosti v zvezi s sistemi z visokim tveganjem, ki se bodo uporabljale 36 mesecev po začetku veljavnosti. 
  
 

Globalni vpliv novega zakona EU o AI 

Čeprav zakon velja le v EU, se pričakuje, da bo imel globalni vpliv, saj se velika podjetja na področju AI verjetno ne bodo želela odpovedati dostopu do trga EU, ki ima približno 448 mio prebivalcev.

EU je prva na svetu, ki je sprejela zakonodajo na področju AI. Druge države in regije bodo verjetno uporabile zakon o AI kot osnovni model za svoje zakonodaje, tako kot so to storile z zakonodajo o GDPR.

V ZDA je predsednik Joe Biden oktobra lani podpisal obsežno izvršno odredbo o AI, ki naj bi bila podprta z zakonodajo in globalnimi sporazumi. Medtem zakonodajalci v najmanj 7 ameriških zveznih državah pripravljajo lastno zakonodajo o AI.

Kitajski predsednik Xi Jinping je predlagal svojo pobudo za globalno upravljanje AI za njeno pošteno in varno uporabo, oblasti pa so izdale začasne ukrepe za upravljanje generativne AI, ki veljajo za besedilo, slike, zvok, video in drugo vsebino, ustvarjeno za ljudi na Kitajskem.

Druge države, od Brazilije do Japonske, pa tudi globalne skupine, kot so Združeni narodi in skupina G7, si prav tako prizadevajo za regulacijo področja AI.


Viri: Factiva, The Telegraph, TR Daily

 

Preberite še:


Globalni trendi na področju IKT

Po ocenah IMF lahko AI v razvitih gospodarstvih ogrozi skoraj 60 % delovnih mest

Generativna umetna inteligenca napoveduje naslednjo industrijsko revolucijoZa informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: